tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24030146
Thông tin tác giả
Nguyễn Hùng Vỹ


 

Sinh năm 1956 tại Nghệ An. Cử nhân Ngữ Văn. Giảng viên chính Khoa Văn học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, Hà Nội.


Các công trình khoa học


Các bài báo khoa học


    Bước đầu mô tả sinh hoạt dân ca Hò đò cỏ ở Nghệ An. Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Văn học dân gian Nghệ Tĩnh, 1982.


    Đặc điểm văn học như là sự vận động. Tạp chí Văn học, số 3/1995.


    Về bản dịch “Tì bà hành”. Văn học nước ngoài, số 3/1997.


    Về bài ca dao “Khăn thương nhớ ai”. Văn hoá Dân gian, 1995.


    Về bài thơ “Cây chuối” của Nguyễn Trãi. Tạp chí Văn học, số 4/1998.


    Quan sát cột đá chùa Dạm. Văn hoá Nghệ thuật, số 10/1999.


    Về hai chữ Quang Trung trên tấm bia chùa Thuỷ Lâm. in trong: Thực chất của đối thoại sử học. NXB. Chính trị Quốc gia, 2000.


    Quan sát tấm bia “Lí gia lịch thạch” ở chùa Tiên. Kỉ yếu Hội nghị Lí Công Uẩn và vương triều Lí. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.


    Thằng Bờm có cái quạt mo. Tạp chí Văn học Dân gian, số 4/2001.


    Về bài thơ “Dục Thuý sơn” của Nguyễn Trãi. Tạp chí Văn học, số 1/2002.


    Về bài thơ Qua Đèo Ngang. Tạp chí Văn học, số 4/2003.


    Về những sai sót trong Từ điển văn học (bộ mới). Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 6/2005.


    Về bài thơ Vọng Lư Sơn bộc bố. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 8/2005.


Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo


    Văn học dân gian Việt Nam (viết chung). NXB. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1991.


    Văn học nước ngoài trong nhà trường (viết chung). NXB. Hội Nhà văn,2000.


    Bài giảng văn học (viết chung). NXB. Giáo dục, 1995.

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
11.01.2018
Đêm giao thừa xưa của Ức Trai Nguyễn Trãi (lý luận phê bình văn học)
27.09.2015
Minh quyên và ...(với bài báo của ông Nguyễn Khắc Bảo) (lý luận phê bình văn học)
13.09.2015
Trò chơi Rồng rắn lên mây: Cội nguồn văn hóa và giễu nhạn dân gian (những bài báo)
13.12.2013
Giáo sư Cao Xuân Huy, nhà triết học xuất sắc của thế kỉ XX (những bài báo)
04.07.2011
Thân mẫu Lý Công Uẩn là người Bắc Ninh (những bài báo)