Tìm kiếm

Lượt truy cập

 • Tổng truy cập46,076,802

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

   

  Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

  *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

  ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

  Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

  Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

  WELCOME TO ARITA RIVERA

  Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

  The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

  Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

  Enjoy life, enjoy Arita experience!

  http://aritarivera.com/

Lý luận phê bình văn học

Khám phá một tia sáng Văn hóa Phương Đông (5)

Xuân Cang

 • Thứ sáu, 13:33 Ngày 30/01/2009
 • 5-Xác định Hào Nguyên Đường. Hào Nguyên Đường (nhà gốc) là hào chủ mệnh của Tiền vận (gắn với quẻ Tiên Thiên) hoặc Hậu vận (gắn với quẻ Hậu Thiên) của đời người. Nguyên đường của Hà Lạc cũng giống như cung Mệnh, cung Thân trong thuật Tử Vi. Nguyên đường tốt xấu có ảnh hưởng cả đời người. Nguyên đường quyết định vận hạn đời người bắt đầu từ thời vận nào đó trong một quẻ Dịch. Nguyên đường thời tiền vận quyết định Nguyên đường hậu vận. Cách xác định Nguyên đường không khó lắm nhưng cũng có một số trường hợp dễ bị nhầm.

  Quy tắc:

  5a- Sau khi xác định quẻ Tiên Thiên thì xác định hào Nguyên đường. Hào Nguyên đường quẻ Tiên Thiên được quyết định từ Giờ sinh. Trước hết phải xác định Giờ sinh thuộc Giờ khí Dương hay Giờ khí Âm. Không phân biệt nam nữ.

  5b- Nếu sinh Giờ khí Dương (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị) thì tìm hào Nguyên Đường bắt đầu từ hào Dương trong quẻ Tiên Thiên 6 hào, đếm theo hệ Địa Chi, đếm từ hào dương dưới cùng, từ dưới lên, khởi đầu từ Tý, thoạt tiên chỉ đếm các hào dương, đến hào nào trùng với giờ sinh thì dừng lại lấy hào đó làm hào nguyên đường. Nếu hết các hào dương mà chưa gặp hào nguyên đường thì đếm sang các hào âm, từ dưới lên, chỉ đếm hào âm, đến hào nào trùng với giờ sinh thì đó là hào nguyên đường.

  Nếu sinh Giờ khí Âm (Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) thì tìm hào Nguyên Đường bắt đầu từ hào Âm trong quẻ Tiên thiên 6 hào, đếm theo hệ Địa chi, đếm từ hào âm dưới cùng, từ dưới lên, khởi đầu từ Ngọ, thoạt tiên chỉ đếm các hào âm, đến hào nào trùng với giờ sinh thì dừng lại, lấy hào đó là hào nguyên đường. Nếu hết các hào âm mà chưa gặp hào nguyên đường thì đếm sang các hào dương, từ dưới lên, chỉ đếm các hào dương, đến hào nào trùng với giờ sinh thì đó là hào nguyên đường.

  5c- Trên đây là nguyên tắc chung, nguyên tắc ấy lại được vận dụng vào 10 trường hợp có 10 cách đếm thứ tự dành cho 5 loại quẻ sau đây:

  5c1- Quẻ có 1 hào âm và 5 hào dương.

  Nếu sinh giờ khí dương thì đếm từ hào dương dưới cùng, khởi đầu từ Tý, chỉ đếm các hào dương, hết 5 hào dương mà chưa gặp hào nguyên đường thì quay về hào âm, đó là hào nguyên đường.

  Nếu sinh giờ khí âm thì đếm từ hào âm duy nhất đó, khởi đầu từ Ngọ, đếm hai lần, trên cùng một hào âm đó, Ngọ, Mùi, chưa gặp giờ sinh thì đếm tiếp sang các hào dương, từ hào dương dưới cùng, chỉ đếm hào dương, gặp hào nào trùng với giờ sinh, đó là hào nguyên đường.

  5c2- Quẻ có 1 hào dương và 5 hào âm.

  Nếu sinh giờ khí dương thì đếm từ hào dương duy nhất đó, khởi đầu từ Tý, đếm hai lần trên cùng một hào dương đó, Tý, Sửu, chưa gặp giờ sinh thì đếm tiếp sang các hào âm, từ hào âm dưới cùng, chỉ đếm hào âm, gặp giờ nào trùng với giờ sinh, đó là hào nguyên đường.

  Nếu sinh giờ khí âm thì đếm từ hào âm dưới cùng, khởi đầu từ Ngọ, chỉ đếm các hào âm, đến hết 5 hào âm mà chưa gặp hào nguyên đường thì quay về hào dương, đó là hào nguyên đường.

  5c3- Quẻ có 2 hào âm và 4 hào dương.

  Nếu sinh giờ khí dương thì đếm từ hào dương dưới cùng, khởi đầu từ Tý, chỉ đếm các hào dương, đến hết 4 hào dương mà chưa gặp hào nguyên đường thì quay về hào âm dưới cùng, đếm tiếp theo, chỉ đếm hào âm, gặp hào nào trùng với giờ sinh, đó là hào nguyên đường.

  Nếu sinh giờ khí âm thì đếm từ hào âm dưới cùng, khởi đầu từ Ngọ, đếm sang hào âm thứ hai, Mùi, trở về hào âm dưới cùng, Thân, sang hào âm thứ hai, Dậu (có nghĩa hai hào âm đó được đếm hai lần, hào âm dưới cùng là Ngọ, Thân, hào âm tiếp theo là Mùi, Dậu), nếu chưa gặp giờ sinh thì đếm tiếp sang hào dương dưới cùng, đếm lên, Tuất, Hợi, gặp hào nào trùng với giờ sinh, đó là hào nguyên đường.

  5c4- Quẻ có 2 hào dương và 4 hào âm.

  Nếu sinh giờ khí dương thì đếm từ hào dương dưới cùng, khởi đầu từ Tý, đếm sang hào dương thứ hai, Sửu, trở về hào dương dưới cùng, Dần, sang hào dương thứ hai, Mão (có nghĩa hai hào dương đó được đếm hai lần, hào dương dưới cùng là Tý, Dần, hào dương tiếp theo là Sửu, Mão), nếu chưa gặp giờ sinh thì đếm tiếp sang hào âm cuối cùng, đếm lên, Thìn, Tị, gặp hào nào trùng với giờ sinh, đó là hào nguyên đường.

  Nếu sinh giờ khí âm, đếm từ hào âm dưới cùng, khởi đầu từ Ngọ, chỉ đếm các hào âm, đến hết 4 hào âm mà chưa gặp hào nguyên đường thì quay về hào dương dưới cùng, đếm tiếp theo, chỉ đếm hào dương, gặp hào nào trùng với giờ sinh, đó là hào nguyên đường.

  5c5- Quẻ có 3 hào dương và 3 hào âm.

  Nếu sinh giờ khí dương, đếm từ hào dương dưới cùng, khởi đầu từ Tý, chỉ đếm các hào dương, nếu chưa gặp giờ sinh, đếm một lần nữa từ hào dương cuối cùng (có nghĩa các hào dương được đếm hai lần), gặp hào nào trùng với giờ sinh, đó là hào nguyên đường.

  Nếu sinh giờ khí âm, đếm từ hào âm dưới cùng, khởi đầu từ Ngọ, chỉ đếm các hào âm, nếu chưa gặp giờ sinh, đếm một lần nữa từ hào âm cuối cùng (có nghĩa các hào âm được đếm hai lần), gặp hào nào trùng với giờ sinh, đó là hào nguyên đường.

  Bạn hãy dùng một ký hiệu riêng để đánh dấu hào nguyên đường (trong ví dụ của chúng tôi dùng hai chữ nđ).

  Bảng sau đây sẽ giúp các bạn hình dung cách đếm cụ thể hơn.

  Bảng tóm tắt cách đếm xác định Hào Nguyên đường Quẻ Tiên Thiên.

   Quẻ

   Đếm 1 lần

   Đếm 2 lần

   Tiếp sang hào khác

  1-2 hào  hay D

   Không

   

   

   3 hào  hay D

   Không

   

   Không

  4-5 hào  hay D

   

   Không

   Có.

  Bảng 10

  5d- Đối với Quẻ tiên thiên có 6 hào dương (Thuần Càn) và 6 hào âm (Thuần Khôn), xác định hào Nguyên Đường theo bảng sau đây. Bảng do Cố giáo sư Nguyễn Hoàng Phương lập trong tác phẩm Tích hợp đa văn hóa Đông Tây cho một chiến lược giáo dục tương lai. Có 12 trường hợp sau đây:

  Nam sinh Giờ khí Dương có quẻ Thuần Càn (hoặc Thuần Kiền, quẻ 6 hào Dương) xem cột Kiền Nam (Bảng 11 a). Nam sinh Giờ khí Âm có quẻ Thuần Càn xem cột Kiền Nam (Bảng 11 a).

  Nam sinh Giờ khí Dương, sau Giữa hè, có quẻ Thuần Khôn (quẻ 6 hào Âm) xem bảng Khôn Nam (Bảng 11 c). Nam sinh Giờ khí Dương, sau Giữa đông, có quẻ Thuần Khôn, xem bảng Khôn Nam (Bảng 11 c). Nam sinh Giờ khí Âm, trước Giữa đông, có quẻ Thuần Khôn, xem bảng Khôn Nam (Bảng 11 c). Năm sinh Giờ khí Âm, trước Giữa hè, có quẻ Thuần Khôn, xem bảng Khôn Nam (Bảng 11 c).

  Nữ sinh Giờ khí Dương có quẻ Thuần Khôn, xem cột Khôn Nữ (Bảng 11 a). Nữ sinh giờ khí Âm có quẻ Thuần Khôn, xem cột Khôn Nữ (Bảng 11 a).

  Nữ sinh Giờ khí Dương, sau Giữa đông, có quẻ Thuần Càn, xem bảng Kiền Nữ (Bảng 11 b). Nữ sinh Giờ khí Dương, sau Giữa hè, có quẻ Thuần Càn, xem bảng Kiền Nữ (Bảng 11 b). Nữ sinh Giờ khí Âm, trước Giữa hè, có quẻ Thuần Càn, xem bảng Kiền Nữ (Bảng 11 b). Nữ sinh Giờ khí Âm, trước Giữa đông, có quẻ Thuần Càn, xem bảng Kiền Nữ (Bảng 11 b).

  Bảng tìm hào Nguyên Đường đối với quẻ 6 hào Dương, 6 hào Âm

   Kiền Nam

   Khôn Nữ

   

   6 hào Dương

   6 hào Dương

   6 hào Âm

   6 hào Âm

   Giờ khí Dương

   Giờ khí Âm

   Giờ khí Dương

   Giờ khí Âm

   

   

   Thân

   Hợi

   

   

   Thân

   Hợi

   

   

   Mùi

   Tuất

   

   

   Mùi

   Tuất

   

   

   Ngọ

   Dậu

   

   

   Ngọ

   Dậu

   Dần

   Tị

   

   

   Dần

   Tị

   

   

   Sửu

   Thìn

   

   

   Sửu

   Thìn

   

   

   

   Mão

   

   

   

   Mão

   

   

                   

  Bảng 11 a

   Kiền Nữ

   Sau Giữa đông & Trước Giữa hè

   Sau Giữa hè & Trước giữa đông

   Giờ khí Dương

   Giờ khí Âm

  Giờ khí Dương

   Giờ khí Âm

   

   Mão

   

   

   

   

   Thân

   Hợi

   Sửu

   Thìn

   

   

   

   

   Mùi

   Tuất

   Dần

   Tị

   

   

   

   

   Ngọ

   Dậu

   

   

   Ngọ

   Dậu

   Dần

   Tị

   

   

   

   

   Mùi

   Tuất

   Sửu

   Thìn

   

   

   

   

   Thân

   Hợi

   

   Mão

   

   

  Bảng 11 b

   Khôn Nam

   Sau Giữa hè & Trước Giữa đông

   Sau Giữa đông & Trước Giữa hè

   Giờ khí Dương

   Giờ khí Âm

   Giờ khí Dương

   Giờ khí Âm

   

   Mão

   

   

   

   

   Thân

   Hợi

   Sửu

   Thìn

   

   

   

   

   Mùi

   Tuất

   Dần

   Tị

   

   

   

   

   Ngọ

   Dậu

   

   

   Ngọ

   Dậu

   Dần

   Tị

   

   

   

   

   Mùi

   Tuất

   Sửu

   Thìn

   

   

   

   

   Thân

   Hợi

   

   Mão

   

   

  Bảng 11 c

  6-Từ quẻ Tiên thiên tìm quẻ Hậu thiên.

  Nếu quẻ Tiên thiên là quẻ nguyên thủy thuộc về số Trời cho thì quẻ Hậu thiên biểu hiện sự thăng trầm của Con người trải qua một cuộc biến đổi bể dâu trong môi trường cuộc sống. Quẻ Tiên Thiên là Tiền vận đời người. Quẻ Hậu Thiên là Hậu vận. Sau khi tìm ra quẻ Tiên thiên và hào nguyên đường thì tìm quẻ Hậu thiên.

  Quy Tắc:

  6a- Đảo quẻ Nội Tiên Thiên thành quẻ Ngoại Hậu Thiên, quẻ Ngoại Tiên Thiên thành quẻ Nội Hậu Thiên.

  6b- Hào Nguyên Đường đi theo sang quẻ Hậu Thiên, Âm biến thành Dương, hoặc Dương thành Âm.

  6c- Trên cơ sở hai điểm biến đổi ấy mà thành một quẻ mới gọi là quẻ Hậu thiên.

  Ví dụ: Chủ thể hoàng Hoa Cúc, quẻ Tiên thiên là Lôi Thủy Giải nguyên đường hào 1.

  Quẻ Tiên thiên

  Bước một (a)

  Bước hai (b)

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---

  --------

  --- --- nđ

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---

  --------

  -------- nđ

  --- ---

  --- ---

  --------

  Lôi Thủy Giải

  Đảo quẻ

  Trạch Lôi Tùy

  Quẻ Tiên thiên: Chấn/Khảm

  Đảo quẻ: Khảm/Chấn

  Hào nguyên đường đi theo quẻ Khảm, âm biến thành dương, thành quẻ Đoài, thành quẻ Hậu thiên: Đoài/Chấn. Đọc là Trạch Lôi Tùy.

  6d- Riêng đối với ba quẻ Thuần Khảm, Thủy Lôi Truân, Thủy Sơn Kiển, trường hợp hào Nguyên đường rơi vào hào 5 và hào 6 thì cách tìm quẻ Hậu thiên có khác, như sau:

  Trước hết xem tháng sinh của chủ thể rơi vào những tháng Dương lệnh hay Âm lệnh. Thế nào là tháng Dương lệnh? Nếu tháng sinh từ sau tiết Giữa đông đến trước tiết Giữa hè (có thể hiểu là nửa năm trước của năm tiết khí, vì Lịch tiết khí coi tiết Giữa đông là mở đầu năm mới) thì tháng sinh đó thuộc tháng Dương lệnh. Nếu tháng sinh từ sau tiết Giữa hè đến trước tiết Giữa đông (có thể hiểu là nửa năm sau của năm tiết khí) thì tháng sinh đó thuộc tháng Âm lệnh.

  Chú ý: Cần phân biệt khái niệm Tháng dương lệnh và Tháng dương. Tháng dương lệnh là tháng từ ngày Giữa Đông đến Giữa hè không kể đó là Tháng Can Chi dương hay Can Chi âm. Cũng như vậy, cần phân biệt khái niệm Tháng âm lệnh và Tháng âm.

  Trường hợp hào nguyên đường của ba quẻ Tiên thiên nói trên là hào 5 dương và 6 âm, thì tìm quẻ Hậu thiên như sau:

  Hào nguyên đường 5 dương gặp tháng dương lệnh thì đảo quẻ và biến hào; gặp tháng Âm lệnh thì chỉ biến hào.

  Hào nguyên đường 6 âm gặp tháng dương lệnh thì chỉ biến hào; gặp tháng âm lệnh thì đảo quẻ và biến hào.

  Tại sao đối với ba quẻ Thuần Khảm, Truân, Kiển lại có sự khác thường như thế? Theo ông Đinh Văn Tân (trao đổi trên mạng máy tính) là vì ba quẻ này phản ánh thời hiểm trở, gian truân của Con người, mà các hào 5 và 6 thuộc vị trí “vua” và “trên vua”, thuộc bậc trên của vị thế con người, nên cách ứng xử với hoàn cảnh hiểm trở, gian truân có khác thường, dẫn đến những thời vận khác thường so với các hào khác trong cùng quẻ. (Hào 5 dương thuộc bậc “chí tôn”, hào 6 âm “chủ quần âm”, đứng đầu và chi phối các hào âm trong quẻ). Tôi qua trắc nghiệm thấy có ứng nghiệm như thế, xin xem bài Chân dung Hà Lạc của nhà văn Vũ Khiêu có quẻ Tiên thiên Thuần Khảm nguyên đường hào 5.

  Bảng tóm tắt như sau:

  Quẻ

  Tiên thiên

  Dương lệnh

  Q.Hậu thiên

  Âm lệnh

  Q.Hậu thiên

  Quẻ

  Tiên thiên

  Dương lệnh

  Q.Hậu thiên

  Âm lệnh

  Q.Hậu thiên

  --- ---

  --------nđ

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- ---

  --- --- nđ

  --- ---

  --- ---

  --- ---nđ

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- ---nđ

  --------

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---

  -------- nđ

  --------

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---

  --------nđ

  --------

  --- ---

  Thuần

  Khảm

  Thủy Địa

  Tỷ

  Địa Thủy

  Thuần Khảm

   Phong Thủy

  Hoán

  Thủy Phong

  Tỉnh

   

  Quẻ

  Tiên thiên

  Dương lệnh

  Q. Hậu thiên

  Âm lệnh

  Q.Hậu thiên

  Quẻ

  Tiên thiên

  Dương lệnh

  Q. Hậu thiên

  Âm lệnh

  Q. Hậu thiên

  --- ---

  --------nđ

  --- ---

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- --- nđ

  --- ---

  --- ---

  --- ---nđ

  --- ---

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---nđ

  --------

  --- ---

  --- ---

  --- ---

  --------

  -------- nđ

  --------

  --- ---

  --- ---

  --- ---

  -------

  --- ---

  --- ---

  --------

  --------nđ

  --------

  --- ---

  Thủy Lôi Truân

  Lôi Địa

  Dự

  Địa Lôi

  Phục

  Thủy Lôi Truân

   Phong Lôi

  Ích

  Lôi Phong

  Hằng

   

  Quẻ

  Tiên thiên

  Dương lệnh

  Q. Hậu thiên

  Âm lệnh

  Q. Hậu thiên

  Quẻ

  Tiên thiên

  Dương lệnh

  Q. Hậu thiên

  Âm lệnh

  Q. Hậu thiên

  --- ---

  --------nđ

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- ---

  --- ---

  --- --- nđ

  --- ---

  --- ---

  --- ---nđ

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- ---

  --- ---nđ

  --------

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- ---

  -------- nđ

  --------

  --- ---

  --------

  --- ---

  --- ---

  --------

  ---- --

  --- ---

  --------nđ

  --------

  --- ---

  Thủy Sơn

  Kiển

  Sơn Địa

  Bác

  Địa Sơn

  Khiêm

  Thủy Sơn

  Kiển

   Phong Sơn

  Tiệm

  Sơn Phong

  Cổ

  (còn tiếp)

  Nguồn: Khám phá một tia sáng Văn hóa Phương Đông. Xuân Cang. NXB Văn học sắp phát hành.

   

   

  Tìm kiếm

  Lượt truy cập

  • Tổng truy cập46,076,802

  Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

    

   Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

   *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

  Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

   ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

   Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

   Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

   WELCOME TO ARITA RIVERA

   Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

   The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

   Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

   Enjoy life, enjoy Arita experience!

   http://aritarivera.com/