Search

Access times

 • Total visits42,833,956

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Cao Tiến Lê

Sinh ngày 31-12-1937. Quê quán: Bạch Ngọc, Đỗ Lương, Nghệ An. Hội viên Hội Nhà văn VN từ 1974.

Bộ đội chống Pháp, chống Mỹ, 1967 là phóng viên báo Quân khu 4, báo Mặt trận đường 9, báo Quân đội Nhân dân. 1976, về NXB Thanh niên. 2000, về Hội Nhà văn. Nguyên Ủy viên BCH Hội Nhà văn VN khóa 6.

 

Đã xuất bản: Truyện ngắn: Phía trong (1972), Bến quê (1976), Cây sau sau lá đỏ (1981), Đại đội chân đất (1982), Ở trần (1990), Vỏ trứng thạch sùng (1995), Đến với bình minh (1995), Thoát hiểm (2000), Một đời vô duyên (2000), Truyện ngắn Cao Tiến Lê (2003),

Tiểu thuyết: Một nửa cuộc đời (1978), Bây giờ nên xử sự thế nào (1987), Nếm trải Điện Biên (1992), Con nuôi thầy phù thủy (1994), Trung tướng giữa đời thường (1995), và 4 tập ký sự khác.

Search

Access times

 • Total visits42,833,956

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...