Search

Access times

 • Total visits45,777,897

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Hà Thúc Sinh

Sinh năm Quý Mùi, 1943 tại Thanh Hóa.

Tên thật là Phạm Vĩnh Xuân. Năm 1954, ông cùng gia đình di cư vào Nam. Ông là cựu sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, học tập cải tạo 5 năm (1975 -1980.

Chất liệu hiện thực của những năm tháng "học tập" này được ông sử dụng để sáng tác một tác phẩm đồ sộ, dài 821 trang, có nhan đề là “Đại học máu”, xuất bản tại Hoa kì, tháng 3/1985).

Năm 1981, ông đến Mỹ định cư tại California, tiếp tục sáng tác, sinh hoạt văn nghệ. “Chị Ngát”, “Bí mật ở thềm đá” là những tác phẩm rút từ chùm truyện ngắn vừa được tặng thưởng “Giải Văn Việt” lần thứ 5 phần cho văn xuôi.

 

Search

Access times

 • Total visits45,777,897

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...