Search

Access times

 • Total visits45,778,505

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Poem

Hỏi lối vào ca dao

Nguyễn Vũ Tiềm

 • Friday, 16:43 Day 27/12/2019
 • Gặp đây mận mới hỏi đào

  Đường lên cổ tích, lối vào ca dao

   

  Hỏi đâu trúc mọc bờ ao

  Ai xinh, ai đứng ni nào cũng xinh?

  Hỏi đâu táo rụng sân đình

  Sầu ai đong đấu cho mình đến vay!

   

  - Phải người hẹn đấy quên đây

  Cho đắng lòng ớt, cho cay lòng trầu?

  Cửa Thiền ai biết nông sâu

  Thị Kính oan một, Thị Mầu oan hai!

   

  - Xin cho ngày ngắn đêm dài

  Trăng vàng thôi chớ múc hoài đổ đi.

  Tương tư gói lại mang về

  Vàng mười, bạc nén dễ gì đổi trao!

  NVT.

   

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits45,778,505

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...