Search

Access times

 • Total visits49,785,329

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Poem

Lời Chim Câu

Nguyễn Nguyên Bẩy

 • Tuesday, 04:55 Day 24/05/2011
 • 1. Tiếng Gù Bồ Câu Trống

  Câu một

  Chúng tôi chỉ là đôi bồ câu

  Không biết véo von chỉ biết gù

  Chim vợ gù giọng thủy

  Chim chồng gù giọng thổ

  Bài thơ này tôi đề gửi Lý Phương Liên

  Tuy thế, tôi không chỉ lan man về vợ

  Chúng tôi lan man thủy thổ về loài bồ câu

   

  Câu hai (nhấn mạnh)

  Thủy thổ âm dương tương khắc

  Vợ chồng như đất và nước

   Khắc này là khắc tương sinh

   

  Câu ba

  Vợ tôi dòng họ Lý

  Chữ Phương Liên hàm hai bờ nghĩa

  Phương của sen và hương của sen

  Một bông sen gái

   

  Câu bốn

  Thực vật có hoa đực hoa cái

  Bồ câu có trống có mái

  Người có đàn ông đàn bà

  (Ghi chú 1)

  Chữ đàn ở đây thơ dịch nghĩa cây đàn

  Chim trống gù đàn ba dây

  Chím mái gù đàn sáu khúc

  (Ghi chú 2)

  Đàn ba dây là Càn tam liên

  Đàn sáu khúc là Khôn lục đoạn

   

  Câu năm

  Trong rừng câu răn dạy làm người

  Tôi chọn tu thân chỉ một câu thôi

  Văn mình vợ người

  (Ghi chú 3)

  Một câu cửa miệng dân gian

  Câu sáu

  Con xin Mẹ làm vô loài xướng ca

  Thương thay bồ câu không biết hót!

  Tôi lạc giữa vườn chữ nghĩa ba hoa

  Nơi vạn vật thăng ca đều thành giống cái  

   

  Câu bảy

  Cứ thấy mái là bồ câu gù

  Thăng ca ngũ cung bảy nốt

  Thơ tán gái nào cũng mùi Sở Khanh

   

  Câu tám (nhắc lại 1)

  Vợ chồng như đất và nước

  Khắc này là khắc tương sinh

  Muốn không Sở Khanh thì tu một chữ tình

   

  Câu chín

  Trong tiếng gù bồ câu không có lời than thở

  Công danh là chuyện mưa rào

  Mưa rào bồ câu không xuống sân nhặt thóc

  Đói khổ là chuyện ngập lụt

  Bồ câu biết lưới cá câu tôm

  Trong tiếng gù bồ câu chỉ có lời tình

  (Nhắc lại 2)

  Vợ chồng như đất và nước

  Khắc này là khắc tương sinh

  Anh nguyện yêu em trọn một đời tình

   

  2. Tiếng Gù Bồ Câu Mái

  Câu một

  Này bồ câu trống em gọi là chồng

  Giữa thời bom rơi đạn nổ

  Mà anh muốn cưới tình

  Cưới tình thời chiến tranh phải thề không được chết

  Trống mái không con nào được chết

  Trước khi tình đầu bạc răng long

   

  Câu hai

  Này bồ câu trống em gọi là chồng

  Anh chấp nhận đời râu tôm ruột bí

  Chuyện cơm áo có đáng gì kể nhỉ?

  (Ghi chú 1)

  Râu tôm nấu với ruột bầu

  Chống chan vợ húp gật đầu khen ngon

   

  Câu ba

  Này bồ câu trống em gọi là chồng

  Em vắt câu thuận vợ thuận chồng

  Hứng một chữ theo

  (Ghi chú 2)

  Thuận vợ thuận chống bể đông tát cạn

   

  Câu bốn

  Này bồ câu trống em gọi là chồng

  Theo anh em không là dây leo

  Lưng anh xin tựa vào vú núi

  Vú núi biết sinh trai sinh gái

  Sữa lớn một đời cây

   

  Câu năm

  Này bồ câu trống em gọi là chồng

  Dẫu đời bảo xướng ca vô loài anh cứ nhận

  Đã sao đã sao

  Với em anh chót vót thanh cao

  Trống mái gù lời xướng họa

   

  Câu sáu

  Này bồ câu trống em gọi là chồng

  (Nhắc lại 1)

  Trong rừng câu răn dạy làm người

  Anh chọn tu thân chỉ một câu thôi

  Văn mình vợ người

  Trống ơi xin nghe mái nói

  Ngày ngày em tâm thành hương hoa

  Cầu cho tình tu thân đắc trung đắc chính

  Đắc câu văn người vợ mình 

   

  Câu bảy

  Này bồ câu trống em gọi là chồng

  Đứng nhắc tới quà của cụ Nguyễn Du

  Hai chữ Sở Khanh đủ làm em điên đấy

  (Ghi chú 3)

  Thơ Quà Tặng Của Nguyễn Du

  Trang 289, sách thơ Nguyễn Nguyên Bảy

  Nhà Văn Học ấn hành 10/2010

  Điên em lửa cháy

  Em không thèm tiếc vàng mà thiêu rụi công yêu

  (Ghi chú 4)

  Cầm vàng mà lội qua sông

  Vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng

   

  Câu tám

  Này bồ câu trống em gọi là chồng

  (Nhắc lại)

  Cưới tình thời chiến tranh phải thề không được chết

  Trống mái không con nào được chết

  Trước khi tình đầu bạc răng long

  Này bồ câu trống em gọi là chồng

  Đôi mình đã bay qua bom đạn

  Vẹn nguyên về bến thanh bình

  Bồ câu gù trong veo trời xanh

   

  Câu chín

  Này bồ câu trống em gọi là chồng

  Xin dâng tặng tình trọn một chữ yêu

   

  3. Bất Ngờ  Picatxô

   Câu một

  Này bồ câu mái em có thấy một bất ngờ kỳ lạ

  Picatxô không chọn long chọn phụng

  Không chọn công chọn hạc

  Không chọn họa mi vàng anh

  Mà chọn bồ câu dịch âm dương thủy thổ

  Họa chim thái bình

   

  Câu hai

  Này bố câu trống em gọi là chồng

  Chuyện ấy nào có gì lạ khác

  Picatxô yêu tiếng gù của bồ câu ấm áp

  Vẽ nên tranh

  Ban mai yêu tiếng gù của bồ câu ấm áp

  Duỗi nằm êm ả mặt sông

  Gió sớm yêu tiếng gù của bồ câu ấm áp

  Lượn ôm hoa lúa hoa chanh

  Vì lẽ ấy đôi mình cửa tổ

  Phì nhiêu khoan nhặt gù tình…

   

  Sài Gòn, tháng 5-2011

  NNB

  www.trieuxuan.info

   

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits49,785,329

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...