Search

Access times

 • Total visits49,786,627

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Poem

Lời chim câu

Nguyễn Nguyên Bẩy

 • Wednesday, 21:02 Day 29/11/2017
 • 1. Tiếng gù bồ câu trống


  Chúng tôi chỉ là đôi bồ câu
  Không biết véo von chỉ biết gù 
  Chim vợ gù giọng thủy
  Chim chồng gù giọng thổ
  Bài thơ này viết tặng Lý Phương Liên

  Tuy thế, tôi không chỉ lan man về vợ

  Chúng tôi lan man thủy thổ về loài bồ câu 
  Thủy thổ âm dương tương khắc
  Vợ chồng như đất và nước
   Khắc này là khắc tương sinh

  Vợ tôi dòng họ Lý 

  Chữ Phương Liên hàm hai bờ nghĩa
  Phương của sen và hương của sen
  Một bông sen gái

  Thực vật có hoa đực hoa cái

  Bồ câu có trống có mái
  Người có đàn ông đàn bà 
  Chim trống gù đàn ba dây
  Chim mái gù đàn sáu khúc
  Đàn ba dây là Càn tam liên
  Đàn sáu khúc là Khôn lục đoạn

  Trong rừng câu răn dạy làm người

  Tôi chọn tu thân chỉ một câu thôi
  Văn mình vợ người(*)
  Một câu cửa miệng dân gian
  Con xin Mẹ làm vô loài xướng ca (*)
  Thương thay bồ câu không biết hót!


  Tôi lạc giữa vườn chữ nghĩa ba hoa 
  Nơi vạn vật thăng ca đều thành giống cái
  Cứ thấy mái là bồ câu gù 
  Thăng ca ngũ cung bảy nốt 
  Thơ tán gái nào cũng mùi Sở Khanh

  Vợ chồng như đất và nước
  Khắc này là khắc tương sinh
  Muốn không Sở Khanh thì tu một chữ tình 

  Trong tiếng gù bồ câu không có lời than thở
  Công danh là chuyện mưa rào
  Mưa rào bồ câu không xuống sân nhặt thóc
  Đói khổ là chuyện ngập lụt
  Bồ câu biết lưới cá câu tôm 
  Trong tiếng gù bồ câu chỉ có lời tình
  Vợ chồng như đất và nước
  Khắc này là khắc tương sinh
  Anh nguyện yêu em trọn một đời tình

  2. Tiếng gù bồ câu mái


  Này bồ câu trống em gọi là chồng 
  Giữa thời bom rơi đạn nổ 
  Mà anh muốn cưới tình
  Cưới tình thời chiến tranh phải thề không được chết 
  Trống mái không con nào được chết
  Trước khi tình đầu bạc răng long

  Này bồ câu trống em gọi là chồng
  Anh chấp nhận đời râu tôm ruột bí
  Chuyện cơm áo có đáng gì kể nhỉ?
  Râu tôm nấu với ruột bầu
  Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon(*)


  Này bồ câu trống em gọi là chồng
  Em vắt câu thuận vợ thuận chồng
  Hứng một chữ theo
  Thuận vợ thuận chồng bể đông tát cạn(*)

  Này bồ câu trống em gọi là chồng
  Theo anh em không là dây leo
  Lưng anh xin tựa vào vú núi
  Vú núi biết sinh trai sinh gái
  Sữa lớn một đời cây

  Này bồ câu trống em gọi là chồng
  Dẫu đời bảo xướng ca vô loài anh cứ nhận
  Đã sao, đã sao 
  Với em anh chót vót thanh cao
  Trống mái gù lời xướng họa

  Này bồ câu trống em gọi là chồng
  Trong rừng câu răn dạy làm người
  Anh chọn tu thân chỉ một câu thôi
  Văn mình vợ người
  Trống ơi xin nghe mái nói
  Ngày ngày em tâm thành hương hoa 
  Cầu cho tình tu thân đắc trung đắc chính
  Đắc câu văn người vợ mình

  Này bồ câu trống em gọi là chồng 
  Đừng nhắc tới quà của cụ Nguyễn Du
  Hai chữ Sở Khanh đủ làm em điên đấy
  Điên em lửa cháy
  Em không tiếc vàng mà thiêu rụi công yêu


  Cầm vàng mà lội qua sông
  Vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng
  (*)

  Này bồ câu trống em gọi là chồng
  Đôi mình đã bay qua bom đạn 
  Vẹn nguyên về bến thanh bình
  Bồ câu gù trong veo trời xanh

  Này bồ câu trống em gọi là chồng
  Xin dâng tặng tình trọn một chữ yêu

  3. Bất ngờ  Picasso 

  Này bồ câu mái, em có thấy một bất ngờ kỳ lạ
  Picasso không chọn long chọn phượng
  Không chọn công chọn hạc
  Không chọn họa mi vàng anh
  Mà chọn bồ câu dịch âm dương thủy thổ 
  Họa chim thái bình 

  Này bồ câu trống em gọi là chồng
  Chuyện ấy nào có gì lạ khác
  Picasso yêu tiếng gù của bồ câu ấm áp 
  Vẽ nên tranh
  Ban mai yêu tiếng gù của bồ câu ấm áp
  Duỗi nằm êm ả mặt sông
  Gió sớm yêu tiếng gù của bồ câu ấm áp
  Lượn ôm hoa lúa hoa chanh
  Vì lẽ ấy đôi mình cửa tổ 
  Phì nhiêu khoan nhặt gù tình…

  (*) Ca dao, tục ngữ.

  Sài Gòn, 5.2011

  NNB. 

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits49,786,627

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...