Search

Access times

 • Total visits46,123,057

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Ngọc Toàn

Ngọc Toàn

(1939 – 2016)

Tên thật: Nguyễn Ngọc Toàn. Viết văn, viết báo. Sinh ngày 04 tháng 3 năm 1939 tại Hà Nội, từ trần lúc 5 giờ 50 phút ngày 25.6.2016 (tức 21.5 Bính Thân) tại Sài Gòn.

Ngọc Toàn là hội viên Nhóm Văn Chương Hồn Việt từ năm 2011 (nhà văn Triệu Xuân sáng lập). Năm 2015 là Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1965-1975: Cán bộ Công đoàn Hà Nội, từ năm 1975-1985: Phóng viên, Biên tập viên báo Lao Động, từ năm 1985-1999: Giám đốc Công ty Quốc doanh Xây dựng và Trang trí Mỹ Thuật, từ năm 1999 nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm chính:

Người quản tượng của vua Quang Trung (Nxb Kim Đồng, 1987, tái bản nhiều lần)

Bí mật đền Sỹ Nhiếp. Nxb Văn Học, 2012. Lời tựa của Nhà văn Triệu Xuân.

Hổ thần. Nxb Hội Nhà văn, 2015. Lời tựa của Nhà văn Triệu Xuân.

Cùng nhiều truyện ngắn, bài báo, tùy bút, phóng sự điều tra đăng trên các báo.

Search

Access times

 • Total visits46,123,057

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...