Search

Access times

 • Total visits44,569,357

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Nguyễn Hồng Lam

Tên thật Nguyễn Đức Vinh,

 Sinh năm Nhâm Tý, 1972, tháng Quý Xuân, tại Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Quế  quán: Thạch Kim, Thạch Hà, Hà Tĩnh.Tốt nghiệp ĐHTH TP HCM, khoa Ngữ Văn, năm 1993. Nhà báo. Nhá văn, Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Hiện làm việc tại báo An Ninh Thế giới.

Tác phẩm đã xuất bản:

- Phục Thiện, truyện ngắn, 1996

- Đường đời trong lòng tay, Truyện ký, 1998

- Người Sài Gòn đánh Mỹ, 1999

- Chiếc cầu có đám ma đi qua, truyện ngắn, 2000

- Người của giang hồ, 2004, 2006

- Vụ án Đồi Hoa Mai, 2005

  một số sách in  chung khác...

 

 

 

The author's creations

Search

Access times

 • Total visits44,569,357

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...