Search

Access times

 • Total visits49,566,464

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Nguyễn Hữu Sơn

Nguyễn Hữu Sơn

Sinh ngày 16-10-1959. Quê quán: Lục Nam - Bắc Giang

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên Cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Văn học, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn học.

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp năm 1982. Chuyên tu Hán - Nôm (1986 - 1989). Bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngữ văn tại Viện Văn học năm 1998. Đề tài: Khảo sát loại hình tiểu truyện thiền sư trong tác phẩm Thiền uyển tập anh. Năm phong học hàm PGS: 2004.Ngoại ngữ: Tiếng Trung (Đại học, 2004); Nga C.

- Email: lavson59@yahoo.com

- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy): Văn học Việt Nam Cổ - cận đại. Giảng viên kiêm nhiệm tại Khoa Văn học, Trường Đại học KHXH & NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội từ 2006.

* Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

- Chuyên khảo, sưu tập:

1- Cung oán thi (Phiên Nôm, giới thiệu). NXB Văn hoá - Thông tin, H, 1994, 140 trang.

2- Về con người cá nhân trong văn học cổ Việt Nam (Viết chung cùng Trần Đình Sử, Huyền Giang, Trần Ngọc Vương, Trần Nho Thìn, Đoàn Thị Thu Vân), 1997, 208 trang. Tái bản, 1998 và 2010.

3- Về một “hiện tượng” phê bình (Viết chung – Biên soạn, giới thiệu). NXB Hải Phòng, 1998, 572 trang.

4- Nguyễn Trãi - về tác gia và tác phẩm (Viết chung, biên soạn và giới thiệu), 1998, 1032 trang. Tái bản lần thứ tư, 2003.

5- Nguyễn Du - về tác gia và tác phẩm (Viết chung, biên soạn chung với Trịnh Bá Đĩnh, Vũ Thanh), 1998, 1036 trang. Tái bản lần thứ năm, 2007.

6- Tạp chí Tri tân (1941-1945) – Phê bình văn học (Trịnh Bá Đĩnh và Nguyễn Hữu Sơn sưu tầm, biên soạn). NXB Hội Nhà văn, 1999, 618 trang.

7- Điểm tựa phê bình văn học (Tiểu luận – Phê bình). NXB Lao động, 2000, 352 trang.

8- Tạp chí Tri tân (1941-1945) – Truyện và ký (Sưu tập với Lại Nguyên Ân). NXB Hội Nhà văn, 2000, 884 trang.

9- Loại hình tác phẩm Thiền uyển tập anh (Chuyên luận). NXB KHXH, H, 2002. Tái bản, 2003, 372 trang.

10- Hồ Chí Minh - Tác gia, tác phẩm, nghệ thuật ngôn từ (Viết chung - Nhiều tác giả), NXB Giáo dục.2003. Tái bản lần thứ ba, 2003, 1044 trang.

11- Hợp tuyển văn học trung đại Việt Nam (Thế kỷ X-XIX), Tập I (Bùi Duy Tân chủ biên. Soạn cùng Phạm Đức Duật, Nguyễn Đức Dũng). NXB Giáo dục.2004, 618 trang. Tái bản, 2006.

12- Văn học trung đại Việt Nam – Quan niệm con người và tiến trình phát triển. NXB KHXH, H, 2005, 596 trang.

13- Phân tích, bình giảng tác phẩm  văn học 10 – Nâng cao (Viết chung. Nguyễn Khắc Phi chủ biên). NXB Giáo dục.2006, 188 trang. Tái bản lần ba, 2011.

14- Du ký Việt Nam - Tạp chí Nam phong, 1917-1934, ba tập (Biên soạn, giới thiệu). NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2007…

15- Hợp tuyển văn học trung đại Việt Nam (Thế kỷ X-XIX), Tập II (Bùi Duy Tân chủ biên. Soạn cùng Phạm Đức Duật, Nguyễn Tuấn Cường), 2007, 692 trang.

16- Điển tích văn học trong nhà trường (Viết chung). NXB Giáo dục.2007, 448 trang. Tái bản, 2012.

17- Trương Tửu – Tuyển tập nghiên cứu, phê bình (Soạn chung với Trịnh Bá Đĩnh). NXB Lao động, 2007, 1090 trang.

18- Hợp tuyển văn học trung đại Việt Nam (Thế kỷ X-XIX), Tập III (Bùi Duy Tân chủ biên. Soạn cùng Nguyễn Tuấn Cường, Phạm Ánh Sao, Phạm Văn Hưng), 2009, 1120 trang.

- Trương Tửu – Văn tuyển (Biên soạn, giới thiệu). NXB Lao động, 2009…

… Cùng nhiều bài nghiên cứu, phê bình, tiểu luận… in trên các báo, tạp chí.

-  Luận bình văn chương. Tiểu luận phê bình. NXB Văn học, 2012.

The author's creations

Search

Access times

 • Total visits49,566,464

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...