Search

Access times

 • Total visits49,567,792

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Nguyễn Sĩ Đại

Nguyễn Sĩ Đại

Bút danh khác: Nguyễn Hoàng, Tảo Thanh. Tên khai sinh: Nguyễn Sĩ Đại. Sinh ngày 01-5-1955 tại Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Hiện ở tại nhà 50 B Ngõ Đội Cấn, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn từ 1999.

Năm 1972 vào học khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Học đến năm thứ ba thì vào bộ đội, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, về báo Nhân Dân. Trưởng ban báo Nhân Dân cuối tuần. Tiến sĩ văn học.

 

Tác phẩm: Nơi em về. Thơ, 1990; Những đặc trưng nghệ thuật của thơ tứ tuyệt đời Đường. Nghiên cứu, 1996. Trái tim người lính. Thơ, 1998; Đường chân trời. Thơ, 2004;

 

 

 

 

Search

Access times

 • Total visits49,567,793

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...