Search

Access times

 • Total visits49,566,934

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Nguyễn Vũ Tiềm

Nguyễn Vũ Tiềm

Tên khai sinh: Nguyễn Khắc Tiềm. Sinh ngày 16-2-1940 tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.

Hội viên Hội Nhà văn VN từ 1993.

 

Tác phẩm:

- Nữ hoàng trái cây (1987)

- Chia tay võ sĩ dế (1988)

- Thức đợi hoa quỳnh (1991)

- Thương nhớ tài hoa (1992)

- Người thám hiểm thời gian (1993)

- Hương Giao thừa (1994)

- Nghìn câu thơ tài hoa. Biên soạn. NXB Văn học , 2000. Tái bản nhiều lần.

- Hoài nghi và Tin cậy (2004)

- Văn đàn bi tráng. TRường ca. NXB Văn  học, 2008

- Sương Hồ Tây, mây Tháp Bút (2011).

- Bắc cung Hoàng hậu. Tiểu thuyết lịch sử. NXB Hội Nhà văn, 2014.

- Đi tìm mật mã thơ, 2015.

- Tiếp cận mật mã thơ. NXB Hội Nhà văn, 2019.

Search

Access times

 • Total visits49,566,935

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...