Search

Access times

 • Total visits49,948,829

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Nhất Hạnh - Nguyễn Lang

Nhất Hạnh - Nguyễn Lang

Tên khai sanh: Nguyễn Xuân Bảo. Sinh năm 1928 tại Thanh Hóa. Học giả Phật giáo, Thiền sư. Các bút danh: Nhất Hạnh, Nguyễn Lang, Tâm Quán, Thạc Đức, Bangla Xu, Hoàng Hoa...

Thời trẻ xuất gia tu học tại các Thiền viện ở Huế, Đại học Văn khoa Sài Gòn. Từ 1960 du học Pháp, Hoa Kỳ. 1964 về nước, giảng dạy tại Nha Trang, Huế, Sài Gòn, mở Nhà xuất bản Lá Bối, viết văn, soạn sách, hô hào chấm dứt chiến tranh. Năm 1965 sang Hoa Kỳ giảng dạy, bị chính quyền Sài Gòn cấm trở về Việt Nam. Ông sống ở Pháp và được mời đi giảng dạy ở nhiều đại học danh tiếng thế giới: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc...Tại Pháp ông thành lập Thiền viện Làng Hồng ở ngoại ô Paris.

Từ 2005, ông được Nhà nước việt Nam mời về thăm quê hương. Từ đó, tác phẩm của ông được tái bản hàng loạt.

Tác phẩm: Nẻo về của ý, 1964, 2006; Đạo Phật Việt Nam và hướng đi nhân bản đích thực, 1957; Phật giáo thời luận tập; Hoa sen trong biển lửa; Nói với tuổi hai mươi; Văn Lang dị sử; Bông hồng cài áo; Hiệu lực cầu nguyện; Việt Nam Phật giáo sử luận, 3 tập. Lá Bối Sài Gòn, 1973. NXB Văn học, 1994, 2000... cùng hàng chục tác phẩm khác.

 

 

 

 

 

 

 

The author's creations

Search

Access times

 • Total visits49,948,831

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...