Search

Access times

 • Total visits45,824,524

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Phạm Xuân Nguyên

Phạm Xuân Nguyên

Sinh năm 1956 (Bính Thân), quê gốc Nghệ An.

 

 

 

Chuyên Nghiên cứu, phê bình và dịch thuật văn học, nghệ thuật. Trưởng phòng nghiên cứu Văn Học So Sánh (Viện Văn học).

 

 

 

- Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

 

 

 

Đã in nhiều bài nghiên cứu phê bình trên báo viết, báo mạng, nhưng chưa in sách.

 

 

 

Sách dịch:

 

 

 

-          Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của thỏ Lốc (Truyện cổ Tây Phi)

 

 

 

-          Truyện cổ Myanmar

 

 

 

-          Ba tiểu thuyết của Milan Kundera (Sự bất tử; Chậm rãi; Bản nguyên)

 

 

 

-          Người tình Sputnik (tiểu thuyết của Haruki Murakami)

 

 

 

-          Những bài tiểu luận bằng tiếng Pháp 1922 -1932 của Phạm Quỳnh (phần những vấn đề văn hóa và chính trị)

 

 

 

-          Hoàn cảnh hậu hiện đại (Jean-François Lyotard)

 

 

 

 

Search

Access times

 • Total visits45,824,525

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...