Search

Access times

 • Total visits49,786,173

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Poem

Quan họ không ngoại tình

Nguyễn Nguyên Bẩy

 • Saturday, 08:15 Day 28/05/2011
 • Tôi chỉ là người trai bắc quàng quan họ

  Hát quan họ mà thành liền anh

  .

  Dù biết luật quan họ

  Hát tình tình gửi mây bay

  Hát tình tình vương theo gió

  Thăng hoa tình chỉ được lúng liếng chữ

  Cấm ngặt gửi tình vào môi

  Gửi tình vào tay

  Gửi tình vào da thịt

  Sex phải trong veo

  Không trong veo thì không thành liền anh liền chị

  Đến hẹn lại lên tình

  .

  Khốn khổ thân tôi đa tình

  Phạm luật người quan họ

  Cõng một cánh bèo giạt trôi

  .

  Cánh bèo tôi vốn liền chị con côi

  Cha mẹ bay về trời

  Bỏ lại một chuồng gà vịt

  .

  Cánh bèo rằng quan họ bén duyên tôi

  Suốt mưa tháng sáu hát đậu hát cà

  Suốt nắng tháng tám hát bưởi hát na

  Suốt trăng tháng mười hát cơm gạo mới

  Suốt rét tháng chạp hát nướng ngô khoai

   

  Duyên tình ấy lỗi gì mà quan họ phạt tôi?

  Cõng cánh bèo trên lưng tôi hát thầm hát oán

  Lời giã bạn

  Quan họ không ngoại tình

  .

  Chúng tôi ngược Lim

  Lên rừng cọ đồi chè giao duyên xoan ghẹo

  Chùng tôi xuôi đồng bằng

  Quan họ chèo trúc thẳng trăng nghiêng

  Chúng tôi lên Tây Nguyên

  Quan họ nhẹ mềm hòa cùng rock nặng

  Chúng tôi vào Quảng

  Quan họ hô bài chòi

  Chúng tôi cõng nhau vào Chăm

  Quan họ hở vai múa bụng

  Chúng tôi chống xuồng ngồi ghe

  Quan họ hát vọng cổ thâu đêm suốt sáng

  Khúc bèo giạt mây trôi hát hoài không chán

  Đến đâu cũng bảo ở đừng về

  Quan họ còn đó chúng tôi phải về

  Người nào chẳng có bến quê

  .

  Chuyện tôi cõng cánh bèo bỏ làng quan họ

  Xa lắm xa lơ hơn bốn chục năm rồi

  Còn lại mấy ai quan họ cùng thời

  Liền chị liền anh bây giờ cười câu chuyện cổ 

  Chúng tôi khiêng về Lim một cỗ thuyền tình

  Bốn mươi năm bèo nở thành thuyền đấy

  Nan nào nan cũng trúc xinh

  Mạn thuyên nào cũng lưng tình quan họ

  Chúng tôi thả thuyên tình xuống hồ bán nguyệt

  Cánh bèo không chịu xuống thuyền

  Cánh bèo trèo lên quán dốc

  Tôi vội mây trôi

  .

  Mẹ cha ơi, làng xóm đây rồi!

  .

  Liền anh cùng thời cười sún răng ô

  Liền chị cùng thời cười vàng ngực lụa

  Gọi cánh bèo là liền em

  Án phạt năm xưa xóa trắng

  Quan họ không ngoại tình

  Liền anh mới chạy xô nhà tầng

  Mặc cho tôi khăn áo the xanh

  Liền chị mới thẹn thùng xiêm váy

  Mặc cho cánh bèo hoa cỏ tứ thân

  Rước quan họ ra hồ bán nguyệt

  Chúng tôi lên chật một thuyền tình

  .

  Mọi người nhường cánh bèo hát

  Tôi thầm đừng bèo giạt mây trôi

  Cánh bèo cười

  Vừa cười bèo đã nở thành sen

  Sen hát bài quan họ chung tinh

  Khoan thai thuyền đưa nôi

  Sen ngào ngạt khắp đất trời quan họ…

  NNB

  www.trieuxuan.info

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits49,786,173

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...