Search

Access times

 • Total visits44,524,086

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Composed material

Thăng Long Hà Nội (7)

Tư liệu sưu tầm

 • Friday, 16:58 Day 02/04/2010
 • Những bài thơ dự báo trước 1010

  Thơ của sư Định Không (730 - 808)

  Khi đất nước ta còn nằm dưới ách cai trị nhà Đường, nhà sư Định Không, quê ở làng Cổ Pháp đã báo trước rằng làng của ông sẽ sinh ra một nhân vật dựng nền độc lập của nước nhà, và đó là người họ Lý.

  Nguyên do là khi đào đất đắp nền dựng ngôi chùa Quỳnh Lâm ở làng Đình Bảng (năm 785) sư tìm thấy mười chiếc khánh và một chiếc lư hương. Đem xuống sông rửa, thì một chiếc khánh chìm xuống nước. Ông nói:

  - Mười chiếc là thập khẩu, viết chung lại thành chữ Cổ

  Một chiếc chìm dưới nước là thủy khứ viết chung lại là chữ Pháp.

  Vậy đất linh thiêng này là Cổ Pháp. Ông làm bài thơ nguyên văn chữ Hán, đây là bản dịch của Nguyễn Lang:

  Đất trình pháp khí

  Phẩm chất tinh đồng

  Đức Phật pháp đến thuở hưng long

  Đặt tên làng là Cổ Pháp

  Pháp khí xuất hiện

  Mười chiếc chuông đồng

  Nhà Lý hưng vương, tam phẩm thành công.

  Thơ của sư La Quí An (852 - 936)

  Sư La Quí An là đệ tử của sư Định Không. Ông cũng quê ở làng Cổ Pháp, và cho biết là đất này có khí vương giả nên khi Cao Biền sang đô hộ An Nam đã yểm đất này. Cao Biền cho đào đến 19 địa điểm để yểm phá. La Quí An đã phải lấp lại cả 19 điểm ấy.

  Ông đã làm hai việc:

  - Đúc tượng Lục Tổ bằng vàng chôn gần tam quan, dặn rằng khi có vua giỏi ra đời thì đào lên, đem vào cho vua.

  - Trồng một cây gạo ở chùa Minh Châu năm 936 để trấn áp. Khi trồng cây, ông để lại một bài sấm (dịch)

  Trên núi lớn, có đầu Rồng xuất hiện

  Sau đuôi rắn có ẩn ngọc minh châu

  Mười tám chàng trai

  Nhất định công thành

  Hình Rồng hiện từ gốc cây miên mộc

  Trong tháng chuột, vào ngày gà, giờ thỏ

  Mặt trời lên, rực rỡ trên mây xanh.

  Bài thơ có câu 18 chàng trai nhất định thành công là câu sấm theo lối chiết tự. Mười tám chàng là thập bát tử, viết chung lại thành chữ Lý. Bài thơ tiên đoán sự thành công của Lý Công Uẩn.

  Thơ của sư Vạn Hạnh

  Sách Thiền uyển tập anh nói những loại sấm truyền và tiên tri của Vạn Hạnh rất nhiều. Bài thơ được chú ý nhiều hơn hết là bài sau đây. Có truyền thuyết là: sét đã đánh lên cây gạo do sư La Quí An truyền, làm hiện ra thành chữ. Bài thơ như sau (dịch)

  Gốc cây thăm thẳm

  Ngọn cây xanh xanh

  Cây hòa đao rụng

  Mười tám hạt thành

  Cành Đông xuống đất

  Cây khác lại sinh

  Đông mặt trời mọc

  Tây sao ẩn hình

  Sáu bảy năm nữa

  Thiên hạ thái bình

  Sách Đại Việt sử ký toàn thư in bài chữ Hán và nói rằng sư Vạn Hạnh đã giảng giải: 

  Nguyên văn chữ Hán là:

  Thụ căn điểu điểu

  Mộc biểu thanh thanh

  Hòa đao mộc lạc

  Thập bát tử thành

  Đông A nhập địa

  Dị mộc tái sinh

  Chấn cung kiến nhật

  Đoài cung ẩn tinh

  Lục thất niên gian

  Thiên hạ thái bình.

  Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi tiếp. Nhà sư Vạn Hạnh tự đoán riêng rằng:

  - Trong câu thụ căn điểu điểu: chữ căn là gốc, gốc tức là vua. Chữ điểu đồng âm với chữ yểu, thế là nhà vua chết yểu.

  - Trong câu mộc biểu thanh thanh, chữ biểu là ngọn, ngọn là bầy tôi

  - Chữ thanh là xanh đồng âm với chữ thịnh, thế là một người trong số quan thần sẽ lên nắm chính quyền.

  - Ba chữ hòa đao mộc góp lại là chữ Lê, lạc là rốt, tức là nhà Lê rốt.

  - Ba chữ thập bát tử góp lại là chữ Lý. Thập bát tử thành, tức là nhà Lý lên.

  - Trong câu Đông A nhập địa, chữ Đông và chữ A hợp lại là chữ Trần.

  Nhập địa là người phương Bắc vào cướp.

  - Câu dị mộc tái sinh tức là họ Lê Mạc, lại nổi lên.

  - Trong câu chấn cung kiến nhật, thì chấn là phương Đông, kiến là mọc ra, nhật là thiên tử, thiên tử xuất hiện ở phương đông.

  - Trong câu đoài cung ẩn tinh, thì đoài là phương Tây, ẩn là lặn, tinh là người tầm thường, người tầm thường mai một ở phương Tây.

  Mấy câu này có ý nói vua thì non yểu, tôi thì cường thịnh, họ Lê mất, họ Lý nổi lên, thiên tử ở phương Đông mọc ra thì thứ nhân ở phương Tây lặn mất. Trong vòng sáu bảy năm nữa thì thiên hạ thái bình.

  Các bài đều báo trước sự lên ngôi của Lý Công Uẩn.

  Ngày Lý Công Uẩn được suy tôn hoàng đế trong cung thì Vạn Hạnh đang ở chùa Lục Tổ. Ông biết trước việc này và nói với mọi người nghe. Họ hoảng hốt chạy về kinh sư nghe tin thì đó quả là sự thật.

  Vũ Ngọc Khánh

  thanglonghanoi.gov.vn

   

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits44,524,086

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...