Search

Access times

 • Total visits49,785,474

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Articles

Thư năm mới: Hung, cát 2011

Nguyễn Nguyên Bẩy

 • Thursday, 02:21 Day 03/02/2011
 • Trả lời bạn đọc về hung-cát năm Tân Mão 2011

  Kinh thưa bạn đọc,

  Tôi viết những dòng này trong bối cảnh băng giá, rét mướt ngửa mặt kêu trời của các vùng miền suốt từ địa đầu Lạng Sơn đến tận chân đèo Hải Vân. Năm Canh Dần hung dữ đến tận tháng cùng ngày tận mới hả cái oai phong, của hổ chăng? Năm 2010, tôi có viết những lời dự báo hung dữ Canh Dần, đâu ngờ Canh Dần còn hung dữ, tàn bạo gấp nhiều lần lời dự báo.

  Bạn dẫn chứng nhắc lại, những trận động đất kinh hoàng ở Haiiti, Chi Lê, những trận bão tuyết ở Âu Mỹ, những dòng sông khô cạn ở Đông Nam Á, ngay cả ở ta, Việt Nam, lũ lụt miền Trung kèm với các dẫn chứng giá vàng, đôla, gia xăng tăng chóng mặt, và cái rét mức" Đại hàn" khiến trăm họ đều điêu đứng, thay cho lời oải trách Canh Dần.

  Rồi bạn hỏi: Cô Mèo Vàng Tân Mão thì sao? Hiền hay dữ?

  Tân ở trong Thập Can, đứng ngôi thứ tám, thuộc kim âm. Mão ở trong Thập Nhị Chi, đứng ngôi số 4, thuộc mộc âm giao cho mèo  bốn móng cai quản. Can thuộc Thiên, Chi thuộc Địa, Can là kim,khắc Chi thuộc mộc, khắc này là khắc nhập, khắc kỵ, toán học xếp vào bậc 4, bậc hung xấu nhất. Vì vậy việc  Tân Mão là năm hung xấu chính là kết luận của bạn, không có gì cần bàn thêm.

  Tuy nhiên, bản chất hung xấu của Tân Mão có đủ sức giáng họa phúc chi phối ba cõi thiên,địa, nhân, khiến trăm họ phải hốt hoảng lo lắng? Câu trả lời là không. Sự khắc kỵ Can Chi này chỉ là sự khắc kỵ thường tình, có tính chu kỳ và con người ta thừa khả năng chế ngự, chinh phục. Từ nhiều ngàn năm nay Kinh Dịch đã bầy cho con người ta bao la các giải pháp chinh phục. Nói nôm na, thi quẻ lệnh Tân Mão (xem Quẻ lệnh), đại thể, năm Tân Mão thuộc quẻ Trạch/Lôi Tùy, bảo với mọi người rằng, năm nay hung xấu, nhưng chỉ là hung xấu với  ý nghĩa bầy đàn càn bậy, tuyệt nhiên không hung xấu với người tử tế, với việc thiện đức. Câu nói này có vẻ vô thưởng vô phạt, nên lại phải dụng âm dương ngũ hành mà luận giải hung xấu cho từng người từng việc qua quẻ lệnh hàng tháng và quẻ lệnh hàng ngày. Dù vậy, bạn đọc vẫn chưa thỏa mãn, nay hướng dẫn thêm cách đối chứng để các bạn tham khảo tự mình lựa chọn giải pháp thích hợp tránh hung xấu của Tân Mão, mà đón lợi lạc cát vượng. Để các nạn, ma chướng, yếm đều dứt tuyệt. Để thọ mạng, năng lực, tài khí, oai đức, phúc lạc đều xung mãn, mà làm lợi lạc cho bản thân, cho quyền thuộc và tất cả chúng sinh ( Hungkar Dorge )

  Nội dung quẻ Trạch/ Lôi Tùy:

  Thoán từ: Tùy, Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh, Vô cữu. (Theo nhau: nhưng phải theo điều chính đáng, vì điều chính đáng (trinh) mới có lợi, mới không có lỗi.

  Tượng quẻ: Đoài ở trên là vui vẻ, Chấn ở dưới là động, đó là cái tượng hành động mà được người vui theo. Có thể hiểu, Đài là đầm, Chấn là sấm, sấm động trên đầm, nước theo sấm mà cũng động theo.

  Vì vậy,niên Tân Mão,theo dịch học cát hung tàng ẩn dưới dạng nên và không nên sau đây :

  Nên : Ở thời Tùy ( Theo ) theo thì phải theo thời, thuận thời, mới đắc vui, đắc cát.

  Không nên : Ở thời Tùy (Theo) Theo mà không theo thời, nghịch thời, theo cái xấu, cái lẽ bầy đàn, nghịch với thời, là trái lẽ trời thì trời không giúp, tất xấu, tất hung họa.

  Đối chứng niên:

  Năm nay, 2011, là năm Tân Mão, như nói ở trên là năm can chi tương khăc, khắc nhập, bậc 4, hung xấu.

  Các trường hợp, can tuổi thuộc kim (Canh, Tân) và chi tuổi thuộc mộc (Dần, Mão), ví du: tuổi Tân Mão hay tuổi Canh Dần, có nghĩa là năm nay Niên  Tân Mão bình hòa Can, Chi với tuổi của bạn. Bình hòa này bảo rằng bạn có thể đại cát, nếu cuộc đời bạn đã từng vượt qua, chinh phục được mọi khó khăn, gian khổ, và cũng có thể là đại nạn, nếu cuộc đời bạn luôn khuất phục đầu hàng trước những họa hại nạn ách đã xẩy ra. Đối chứng này thuộc cách hai kim khắc hai mộc, cát hay hung phu thuộc vào nội lực tu thân.

  Các trường hợp can tuổi của bạn thuộc hành hỏa (Bính, Đinh) và chi tuổi của bạn thuộc  hành hỏa (Tỵ, Ngọ), ví dụ như tuổi Bính Ngọ, Đinh Tỵ, đây là hai ví dụ tuổi thuộc hỏa toàn phần. Với hỏa toàn phần này, thì năm Canh dần bảo rằng nhất định cát vượng vì hỏa của tuổi khắc chảy kim Tân và mộc Dần tự nhiên tương sinh với hỏa. Cách này bảo là hai hỏa khắc một kim tạo thế cho mộc cát.

  Các trường hợp can tuổi của bạn thuộc hành thủy (Nhâm,Quí) và các chi tuổi của bạn cũng thuộc thủy (Tí,Hợi),ví du : tuổi Nhâm Tí hoặc Quí Hợi,đây là hai ví dụ tuổi thuộc thủy toàn phần.Với thủy toàn phần này,bảo rằng năm  Tân  Mão nhất định lợi lạc,vì Kim Tân trong thế tham sinh vong khắc,sinh cho thủy để thủy vượng sinh cho mộc.Cách này là cách một kim sinh hai thủy,thủy vượng sinh mộc.

  Các trường hợp tuổi toàn phần mộc như Giáp Dần, Ất Mão là cách một kim khắc ba mộc, kim nhược làm sao khắc được mộc cường, những tuổi này mệnh âm nam, âm nũ thật cát tường.

  Cũng lý giảng như trên, sẽ thấy, nếu tuổi của bạn toàn phần kim, tức là cách ba kim khắc một mộc, quả thực là năm nay những tuổi ấy khá hung xấu, cần nỗ lực tu thân vượt khó.

  Bạn lấy niên Tân Mão viết cạnh tuổi của mình, đối chứng can với can, chi với chi, đối chứng niên với tuổi theo ngũ hành, đấy chính là căn cứ để các thầy Tứ Trụ luận hung cát. Dĩ nhiên, đây chỉ mới luận một trụ, luận đại cương. Nhưng dù hung cát thế nào bạn vẫn phải xem trọng nghĩa quẻ lệnh năm nay: Càn bậy tất xấu, không càn bậy không e ngại họa hại.

  Đối chứng hành:

  Năm nay, 2011, Tân Mão, tên hành: Tùng Bách Mộc.

  Nguyên lý sinh khắc của hành mộc:

  Bậc 1: Sinh nhập, thủy sinh mộc.

  Bậc 2: Khắc xuất, mộc khắc thổ.

  Bậc 3: Sinh xuất, mộc sinh hỏa.

  Bậc 4: Khắc nhập, kim khắc mộc.

  Bậc bình hòa: Mộc với mộc bình hòa, trường hợp này phải chú ý hai cách: Một là Lưỡng mộc thành lâm (lưỡng mộc thành rừng), Hai là lưỡng mộc một triết (lưỡng mộc thì có một mộc không còn).

  Bạn lấy hành tuổi của mình đối chứng với hành của niên Tân Mão theo bậc hung cát nói ở trên, đây cũng là một trụ dự đoán quan trọng.

  Ví dụ bạn tuổi Tân Mão,1951,hành Tùng Bách Mộc,như vậy rõ ràng là năm nay, 2011,mộc tùng gặp mộc tùng tất thành rừng tùng.Thực đẹp tuổi chiều,sức khỏe tốt,con cái thành đạt,thú vui du lịch tung tăng.

  Ví dụ khác : Bạn tuổi Nhâm Thìn, 1952, hành Trường Lưu thủy, bảo rằng sinh xuất, năm nay bạn ráng đem thủy chăm nuôi tùng, thì tùng cũng được tươi xanh, bạn vất vả, nhưng không đến nỗi kiệt sức vì bản thân tùng không là loại mộc đòi hỏi nhiều nước. Tuy nhiên, cũng là thủy, nhưng bạn sinh 1982, Đại hải thủy, thì năm nay lại cát tường trong thế khống chế được niên Tùng bách, vì nước biển không sinh xuất mà khắc nhập kỵ diệt tùng.

  Thêm ví dụ: Bạn sinh năm 1970, hành Thoa Xuyến kim, năm nay được cách mộc mừng gặp kim, sáng đẹp ngời ngời lên đấy, thông tùng này thành thông tùng Noel. Cũng hành kim, nhưng là 1984, Hải Trung kim, hay 1955, Sa Trung Kim thì khắc chế tùng mà vươn tới, mà thành tựu, tuổi này đề cao nội lực tu thân.

  Tất nhiên, niên Tùng bách Mộc làm khó cho các tuổi hành thuộc Thổ như Đại trạch thổ, Ốc thượng thổ, Bích thượng thổ, Thành đầu thổ và Lộ bàng thổ. Tuy nhiên,vì Tùng bách sống trên núi gò cao, cao thượng, vươn tới trới xanh, nên bản chất không hãm xấu hung dữ với đất lành, ngoai trừ các trường hợp ngạo mạn, đem tùng bách về trồng trong vườn, trên mái, trong nhà làm cảnh, thì thật là rước lấy họa hại.

  BNN bàn tham khảo:

  Ba luận bàn nói trên: Quẻ, Niên và Hành là những căn cứ theo nguyên lý kinh dịch truyền thống. Lời bàn thêm dưới đây theo kinh nghiệm cá nhân, chỉ mang ý nghĩa tham khảo.

  Về Niên: Tâm thuộc kim âm cần hỏa chế biến mới thành dụng cụ. Mão thuộc mộc âm, không là mộc cây mà là mộc gỗ. Ví vậy rất mộc gỗ rất cần có kim để chế biến thành đồ vật vật mộc. Nên bảo Tân Mão thượng cách Mộc Mừng gặp Kim là vậy. Quá trình chế biến phụ thuộc vào nội lực tu thân của từng người, từng hoàn cảnh, từng môi trường, và thuận thảo cho âm sự, âm việc và âm nhân.

  Về hành: Như nói ở trên, mộc Dần là mộc cây, mộc Mão là mộc gỗ. Mộc gỗ gặp thủy thì nên đóng tầu bè vượt sông bể, gặp thổ thì nên là cột kèo, đòn tay dựng xây nhà cửa, gặp hỏa thì cháy mà hao, gặp mộc thì nên tích cốc phòng thân, gặp kim nếu biết dụng biến thì đại cát.

  Về Quẻ: Tùy chính là biến, là chế biến, chế biến phải từ đức tin, từ năng lực bản thân, không thể chế biến a dua bầy đàn, trào lưu mà tầu hỏa nhập ma hung cát.

  Kính mong bạn đọc soi xét,

  Nguyễn Nguyên Bẩy cẩn bạch

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits49,785,474

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...