Search

Access times

 • Total visits42,976,351

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Trần Đình Sử

Trần Đình Sử

Ảnh, từ phải qua: GS Trần Đình Sử, Trần Hữu Tá, Nguyễn Văn Hạnh và nhà văn Triệu Xuân.

 

Bút danh khác: Sử Hồng, Trần Minh. Tên khai sinh: Trần Đình Sử. Sinh ngày 10-08-1940. Quê quán: Quảng Thuận, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

Giáo sư, Tiến sĩ văn học. Giảng dạy Lý luận văn học Khoa Ngữ Văn Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện thường trú: 22, Nguyễn Huy Tự. Hà Nội.

1961, tốt nghiệp Đại học Sư phạm HN. 1980, Làm luận án Tiến sĩ ở Đại học Kiev Liên Xô cũ. Được phong P.Giáo sư năm 1991, Giáo sư năm 1996. Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành văn học từ 1994 đến nay.

Tác phẩm: Đã xuất bản gần chục tác phẩm lý luận phê bình văn học. Trong đó có Thi pháp Truyện Kiều. NXB Đại học Sư phạm tái bản, lần thứ 8, 2018.

Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2000 cho cụm công trình Thi pháp học.

The author's creations

Search

Access times

 • Total visits42,976,352

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...