Search

Access times

 • Total visits42,979,201

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Văn Giá

Văn Giá

Phó Giáo sư, Tiến sỹ. Bút danh khác: Chung Sơn

 

Tên thật: Ngô Văn Giá. Sinh ngày 07/5/1959. Quê quán Bắc Giang, hiện thường trú tại Hà Nội.

 

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2006.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, về giảng dạy tại khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau chuyển về làm Chủ nhiệm Khoa Sáng tác và Lý luận- Phê bình Văn học của trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Tác phẩm:

Vũ Bằng, bên trời thương nhớ (chuyên luận),

Một khoảng trời văn học

'Đời sống và Đời viết

Viết cùng bạn viết' (tiểu luận, phê bình, chân dung)

 

Search

Access times

 • Total visits42,979,201

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...