Search

Access times

 • Total visits45,914,926

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Vũ Xuân Tửu

Sinh ngày 19-2-1955, tại Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình.

Năm 1974, sau khi tốt nghiệp phổ thông, vào trường Đại học An ninh nhân dân; tốt nghiệp năm 1979, về công tác tại Công an Tỉnh Tuyên Quang. Từng giữ các chức vụ: Phó Văn phòng Công an Tỉnh, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an Tỉnh. Năm 2011, nghỉ hưu.

Từng tham dự lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, khóa 1, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2007.

Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang (1998); Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (2001); Hội Nhà văn Việt Nam (2006).

Tác phẩm:

Tầm phào (1998- Nxb Văn hoá dân tộc).

Miếng trầu xanh, (1998- Nxb Văn hoá dân tộc).

Cảnh giác với tệ nạn xã hội, (1999- Nxb Văn hoá dân tộc)

Đám cháy trên cánh rừng đầu nguồn (2000- Nxb Kim Đồng; Nxb Văn hóa dân tộc đổi tên Chim họa mi bay đi, tái bản 2000).

Nửa tỉnh nửa quê (2002- Nxb Văn hoá dân tộc).

Rừng sáo (2002- Nxb Kim Đồng).

Yếm thắm ( 2003- Nxb Văn nghệ).

Bí mật cuốn gia phả (2005- Nxb Văn nghệ).

Chúa Bầu,(2006- Nxb Quân đội nhân dân)

Con chim lửa, (2006- Nxb Thanh niên)

Chuyện anh thuyền chài Trần Văn Sông,(2008- Nxb Văn học)

Hình bóng đàn bà, (2006- Nxb Văn nghệ)

Chuyện ở bản Piát, (2007- Nxb Văn nghệ)

Mồ hôi của đá, (2007- Nxb Hội Nhà văn)

Chuyện trong làng ngoài xã (2007- Nxb Thanh niên; tái bản 2012, đổi tên Chuyện làng).

Cõi mê, tiểu thuyết, (2011- Nxb Thanh niên)

Cửa Đá, tiểu thuyết, (2011- Nxb Hội Nhà văn)

Đinh Tiên Hoàng. Tiểu thuyết lịch sử. NXB Công an nhân dân, 8-2018.

 

Search

Access times

 • Total visits45,914,928

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...