Search

Access times

 • Total visits45,913,065

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Poem

Chín tầng mây còn thấp

Nguyễn Vũ Tiềm

 • Friday, 16:46 Day 27/12/2019
 • Chấm muội đèn chữa câu phạm húy

  Cái roi song xóa mộng công danh

  Văn chưng một thuở "vô Tiền Hán"

  Cùm khóa chân, nghiên bút tan tành.

   

  Dẫu sửa văn vua tài đến mấy

  Sao bằng cây kiếm đỡ nhân văn

  Tứ thơ gồng cả hai đầu núi

  Tam Đảo, Ba Vì chiến tuyến giăng.

   

  Roi song nát thịt, đầu không khuất

  Chỉ cúi trước cành mai xứ quê

  Thân dẫu vùi sâu ba lớp đất

  Tấc lòng còn hận cửu thiên đê!

  NVT.

   

   

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits45,913,065

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...