Search

Access times

 • Total visits42,834,534

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

New book

Cuốn tiểu luận phê bình thứ sáu của Lại Nguyên Ân: Từng đoạn đường văn

 • Tuesday, 16:44 Day 13/09/2016
 • NXB Hội Nhà văn cấp Giấy phép; Tác giả tự đầu tư in ấn: Từng đoạn đường văn. Sách dày 532 trang 14x20,5cm; gồm các bài: Xuân Diệu, trong những năm 1954-1958;  Đôi dòng ghi sau tác phẩm “Đi! Đây Việt Bắc”, của Trần Dần; “Tập san Phê bình”, một ấn phẩm tư nhân ở miền Bắc hồi 1957-58; Đi tìm dấu tích tờ tuần báo “Sáng tạo” (Hà Nội, 1956); Nhân nhớ lại một bản thảo bị mất; Hội nhà văn Việt Nam: Sự thành lập và hai năm tồn tại đầu tiên (1957-58); Văn xuôi Chu Văn; Vài ý nghĩ nhân một hội thảo về Nguyễn Huy Tưởng; Nói thêm vài chi tiết về nhà thơ Quang Dũng; Duyên nợ với thơ (về Trần Mai Châu); Tưởng nhớ nhà nghiên cứu Đỗ Đức Hiểu; Nhớ Trần Quốc Vượng, một bậc đàn anh; Tưởng nhớ anh Hoàng Ngọc Hiến; Một vài kỷ niệm về Đào Thái Tôn; Mấy nét về đường văn Nguyễn Xuân Khánh; Trở lại vấn đề trung tâm – ngoại vi; Hình thành, định hình, trưởng thành, phân hóa (về lớp "nhà thơ chống Mỹ"); Văn học đổi mới hay là sự thức tỉnh nửa vời của một lớp nhà văn; Tái cơ cấu thiết chế văn nghệ: nhiệm vụ khả thi./ Thử tìm dấu vết Vũ Bằng trên hai tờ báo: Trung Việt tân văn (Hà Nội, 1946) và Lửa sống (Hải Phòng, 1954-55); Ngô Tất Tố với các tờ báo Tuần lễ (Vinh, 1938-40) và Trung Việt tân văn (Hà Nội, 1946); Thơ hát nói của Ưu Thiên Bùi Kỷ; Dấu ấn Hàn Mặc Tử; Câu chuyện đi tìm lại bản in đầu của tập thơ “Gái quê”; Tạp văn Vũ Trọng Phụng; Nhà báo Vũ Trọng Phụng tự phê bình; Vũ Trọng Phụng trích dẫn Maupassant; Thơ Bích Khê trên sách báo Việt trước 1945; Một liên văn bản: bài “Hoàng hoa” của Bích Khê và bản dịch “Chinh phụ ngâm”; Chung quanh quan niệm về “sân khấu tâm linh”; Đâu là những nguyên tắc phương pháp luận để nghiên cứu văn học địa phương?; Nhân một số ý kiến về “Từ điển văn học, bộ mới”; Sách bách khoa sao lại gọi là “Tổng tập”?; Một vài ý kiến về việc biên soạn Bách khoa thư văn học; Phóng tác hay bóp méo thế giới nghệ thuật Vũ Trọng Phụng?; Nên xem Tự Lực văn đoàn như một “nhóm lợi ích” trong văn nghệ; Câu chuyện thái độ đối với lớp trẻ; Phan Khôi và những cuộc tranh luận về “Truyện Kiều” những năm 1920-30;

  Chiều 13-9-2016, Tác giả đưa tin sách vừa in xong trên Facebook. Sách do tác giả tự in. Số lượng 256 cuốn.

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits42,834,534

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...