Search

Access times

 • Total visits49,950,754

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Poem

Cửu tụng

Nguyễn Nguyên Bẩy

 • Sunday, 18:24 Day 19/09/2010
 • Nguyễn Tùng Bách: Có người bảo Thơ Nguyễn Nguyên Bảy tràn ngập linh khí, tràn ngập hồn vong, như có người cõi trên nhập vào rồi bảo ông cứ thế mà tuôn chảy không ngừng... Có lẽ người ta nghĩ rằng một kho tàng Thơ khổng lồ như thế làm sao viết nếu không có người nhà Trời tiếp sức? Tôi thì không nghĩ thế vì biết năng lực làm việc của anh ít người theo kịp được, chỉ thấy trong thơ NNB nhiều xúc cảm  tâm linh, rất đặc biệt, và riêng anh có, như những  tráng ca của  Đạo làm Người.

  Trong Kinh Dịch có Cửu Đức Tu Thân xuyên suốt nội dung chín quẻ dịch là:  Lý/ Khiêm/ Phục/ Hằng/ Tổn/ Ích/ Khổn/ Tỉnh/ Tốn. Thơ Nguyễn Nguyên Bảy có bài Cửu Tụng  là bài cuối của cuốn sách Thơ, chính là Cửu Đức Tu Thân ấy được Người Thơ diễn giải thành vần. Ngày nào tôi cũng tụng để tu thân. NTB.

  1

  NAM MÔ THIÊN TRẠCH LÝ
  RỬA TAY THẮP HƯƠNG RƯỚC LỄ
  DƯƠNG CƯƠNG KHAI MÔN ÂM
  ÂM NHU ĐÓN NƯỚC ĐẦM
  HOAN HOAN VÚ MẸ
  LẠY VÚ SINH TỒN
  NHU THUẬN DẪM THEO CHÂN HỔ
  CÁT TƯỜNG TỪNG BƯỚC LÊN NON
  DƯƠNG HƯƠNG CONG VON
  NẾP ĂN NGHĨA Ở
  ĐỨC Ở CỘI Ở LÝ
  NGUỒN TỪ GIAO HOAN
  LÝ TỪ LẼ SỐNG

   

  2
  NGƯỠNG MỘ CHÓT VÓT CAO XANH
  MƯỢN MỘNG BAY LÊN TRỜI
   KHI CHÂN ĐỨNG GIỮA CAO TRỜI
   TRÔNG VỀ THĂM THĂM ĐẤT
   HƠ HOẢNG TỈNH MỘNG
  NGỘ MỘT CHỮ KHIÊM

  TRỜI THẬT CAO MÀ KHÔNG LÀ CAO
  ĐẤT NHẬN PHẦN THẬT THẤP
  CAO PHUN XUỐNG TRAO DƯƠNG
  THẤP LẮNG ĐÓN HỘI TÌNH
  THẬP LOẠI CHÚNG SINH PHÁT DỤC
  HOAN HOAN VƠI ĐẦY

  NÚI CAO BẰNG TRỜI Ư
  SAO NÚI CHÊ ĐẤT THẤP ?
  ĐẤT CHẲNG BUỒN CHẲNG VUI
  ĐẤT MỞ RUỘNG SINH CÂY SINH CỘI
   LẬP XÓM LẬP LÀNG
  LẬP CHO NÚI RUỘNG BẬC THANG
  THƯƠNG NÚI CÔ ĐƠN GIẬN LŨ

  TỪ NGỘ ĐỨC KHIÊM
  VỀ SUỐI LÀM VIÊN SỎI NHỎ
  HÔN CHÂN TÌNH LỘI QUA
  VỀ SÔNG LÀM ĐÒ
  CHỞ NGÃI SANG LÀNG QUAN HỌ
   VỀ ĐỜI LÀM CON SÓNG THƠ
  HỢP XƯỚNG LỜI BIỂN CẢ

  TRỜI KHIÊM LÀ THẾ
  ĐẤT KHIÊM LÀ THẾ
   NÚI KHIÊM HÓA THỔ LÀ THẾ
  BIỂN CẢ KHIÊM LÀ THẾ
  NAM MÔ

   

  3
  SẤM SÉT GIẤU MÌNH TRONG ĐẤT
  CHỜ THỜI RỀN VANG
  LỤC THƯỢNG ĐOẠN THỜI TIỂU NHÂN
   NHU NHẪN HOAN CA ẨM TỬU
  HOAN CA QUÊN LỜI DẶN DÒ
  SẬP ĐÊM LÀM SAO VÔ CỮU
  LÔI CỬU SƠ ĐÃ THỨC MẶT TRỜI
  QUÂN TỬ LIỆU CÒN QUÂN TỬ ?
  BĨ NGẬP LÒNG
  ÁI MÁCH TAI LỜI THÁI ?
  SẤM SÉT THANH MÀ KHÔNG LỰC
   SẤM SÉT KHÔNG HẠI AI
  SẤM SÉT CHỈ GỌI THỨC
  ĐỊA LÔI PHỤC

   

  4
  NAM MÔ LÔI
  NAM MÔ PHONG
  GIAO HOAN ÂM DƯƠNG
  THÀNH ĐẠO NÚI
   THÀNH ĐẠO SÔNG
   THÀNH ĐẠO XÓM ĐẠO LÀNG
  THÀNH ĐẠO TỘC ĐẠO NƯỚC
  THÀNH ĐẠO TRỜI ĐẠO TRĂNG
   THÀNH ĐẠO HOÀN VŨ
   THÀNH ĐẠO VỢ CHỒNG
  RỒI LẠI THÀNH GIÓ
  RỒI LẠI THÀNH MƯA
  RỒI LẠI THÀNH DƯƠNG
  RỒI LẠI THÀNH ÂM
  LẠI HOAN PHỐI
  LUÂN HỒI
  LÔI PHONG HẰNG

  5
  SƠN NHẤT MỰC THĂNG CAO
  PHUN MƯA
  BAO NHIÊU NƯỚC THÌ VỪA LÒNG TRẠCH  ?
  CÂU HỎI KHÔNG LỜI ĐÁP
  CHỈ THẤY TRẠCH TẮM KIỀU
  MỜI DỤC
  CƠM SÔI
  MỜI DỤC
  SƠN TIẾC CỦA TÌNH
  PHỈ SỨC
  NÚI RẠC
  QUÂN TỬ TẦU
  TỔN TƯỞNG KHÔNG LÀ TỔN
  SƠN CÓ TAN CŨNG LÀ TAN VÀO TRẠCH
  LẠI TẮM KIỀU
  LẠI CƠM SÔI
  LẠI TRĂNG THANH
  TỘI NGHIỆP MẸ ĐÃ SINH RA NÚI

   

  6

   

  HOAN HOAN GIEO VÀO ĐẤT ÍCH
  NHỮNG HẠT ĐỨC
   NGƯỜI TRỮ MƯA CHO HẠ
  TRỮ SẤM CHO ĐỒNG
   TRỮ NẮNG CHO QUẢ CHÍN
   TRỮ ĐÒ CHO SÔNG
   TRỮ CÂY CHO RỪNG
   TRỮ SÓNG CHO BỂ
  RỒI NUÔI TRĂNG
  RỒI NUÔI CHỮ
  RỒI NUÔI TUỔI
   RỒI NUÔI LỬA
  RỒI ĐẮP MỘ
  RỒI DỰNG LÀNG
  RỒI GIỮ NON SÔNG
  CÂY ĐỨC XUM XUÊ CỦA ÍCH
   CHỤM BA CÂY
  THÀNH THỔ
  PHÚC

   

  7
  KHỔN CHỊ DẬU
  KHỔN THÚY KIỀU
  ĐÂU PHẢI KHỔN NÀO CŨNG KHÓC ?
  ĐẦM KIỆT LÀM GÌ CÓ NƯỚC
  KHỔN THỊ NỞ
  KHỔN CHÍ PHÈO
  RẠCH MẶT CHỬI CẢ LÀNG VŨ ĐẠI
  CHÁO HÀNH LÒ GẠCH TRĂNG MƠ
  KHỔN CAO BÀ QUÁT THÁNH THƠ
  GƯƠM ĐÀN KHÁNG KHỔN
  CHU DI TAM ĐẠI VỀ TRỜI
  VẬN KHỔN CHẲNG DÁM LỘNG LỜI
  CƯỜI QUA KHỔN VÓI GỌI TRỜI MƯA BAY
  TRẠCH KIỆT RỒI TRẠCH LẠI ĐẦY

   

  8
  TRONG LÒNG KHÔN CÓ MẠCH
  GẶP MẠCH ĐÀO NÊN TỈNH
  VÁCH ĐẤT VÁCH GẠCH VÁCH ĐÁ
  CŨNG GIẾNG
  ĂN ĐỜI NÀY
  ĐỜI KHÁC KHÔNG CẠN
  TRỮ ĐỜI NÀY
  ĐỜI KHÁC KHÔNG TRÀN
  CHỈ CẦN BUÔNG GẦU
  VỤC ĐƯỢC NƯỚC
  KHÔNG PHẢI TRẢ KIM
  LẠI ĐƯỢC SOI GƯƠNG
  SOI GƯƠNG THẤY NƯỚC CHẢY TRONG LÒNG
  THÀNH MẠCH
  THÀNH ĐẠO
  ĐẠO GIẾNG
  KHÔNG CẠN
  KHÔNG TRÀN
  9
  NAM MÔ PHONG
  ĐÔNG PHONG MỞ CỬA ĐỒNG BẰNG
  TÂY PHONG LÊN NÚI LÀM GIÓ RỪNG
  BẮC PHONG THỨC ĐAN ÁO ẤM
  NAM PHONG TRĂNG VÕNG QUẠT CHƠI
  ẤY LÀ GIÓ THỰC GIÓ THỨC THỜI GIÓ
  GIÓ MỀM NHƯ LỤA ẤM MÁT TRẦN GIAN
  VỚI GIÓ KHÔNG THỰC GIÓ THỔI RA TỪ LƯỠI
  GIÓ CÁT GIÓ HUNG
  LÀ GIEO GIÓ
  GIEO ẮT GẶT
  GIÓ CÁT GẶP BÃO PHÚC
  GIÓ HUNG GẶT CUỒNG PHONG
  GẶT KHÓC GẶT CƯỜI
  NAM MÔ
  TÔI TỤNG TÔI
  NHÂN QUẢ

   

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits49,950,754

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...