Search

Access times

 • Total visits44,568,543

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Đỗ Ngọc Thạch

Đỗ Ngọc Thạch

Sinh ngày l9-5-1948, tại Phú Thọ. Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn Đại họcTổng hợp Hà Nội năm l976; đã tham gia quân đội 4 năm và làm việc tại các cơ quan:Trường Dự bị ĐH Dân tộc Trung ương, Viện Văn học, Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật, Sở Văn hóa-TT tỉnh Gialai-Kontum (cũ), VPĐD Báo Văn Nghệ, Báo Lao động - Xã hội.

Chủ yếu viết phê bình, nghiên cứu VH-NT trên các Tạp chí Văn học, Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật, Báo Văn nghệ...

Tác phẩm: Người tạc tượng nhà mồ (in chung, NXB Văn hóa Dân tộc,1986); Quà tặng tuổi hai mươi (8 truyện, NXB Công an Nhân dân, l994; bản in lần thứ 2 ở Hà Nội gồm 26 truyện).

Nơi ở: 2/2/33/44, Đường Lê Thúc Hoạch, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Email:  dongocthach18@yahoo.com.vn 

Tel: 08.38611064

The author's creations

Search

Access times

 • Total visits44,568,543

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...