Search

Access times

 • Total visits45,850,384

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Hà Phạm Phú

Hà Phạm Phú

Sinh ngày 15-9-1943. Quê quán: Đan Hà, Hạ Hoà, Phú Thọ. Nguyên Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện thường trú tại: P101, N12, tập thể Hội Nhà văn, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.  Hội viên Hội Nhà văn VN từ năm 1991.

Nhập ngũ năm 1961. Tại ngũ 28 năm. Từng giảng dạy Đại học quân sự rồi chuyển sang làm báo Quân đội nhân dân. Năm 1989 chuyển sang công tác tại Bộ Văn hoá. Năm 1990, chuyển về công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu.

Tác phẩm: Văn xuôi: Sỹ quan trung đoàn (1985); Dốc Yên Ngựa (1988); Em phải sống (1990); Lữ quán (1992); Bông hồng đen (1995). Chuyện người làng Hạ Đan (2001); Chiếc chìa khoá (2004).

Thơ: Hát về nguồn (1981); Cỏ yêu (1999); Trăng khuyết (2004).

Dịch: Chuyện người vợ goá (2004); Đóng vai người tình (2004)…

 

Search

Access times

 • Total visits45,850,384

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...