Search

Access times

 • Total visits49,950,317

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Poem

Khúc tụng trăm ngày viếng nhà văn Hoài Anh

Nguyễn Nguyên Bẩy

 • Tuesday, 02:28 Day 26/04/2011
 • Này Bạn Văn, hôm nay là bách nhật

  Trăm ngày xác ngủ không hồn 

  Sao hồn còn quẩn quanh luyến xác

  Giờ là thời hạn chót hồn thăng

   

  Nam mô mẹ ơi

  Xin mẹ hãy nghỉ tay dệt nắng

  Thêu mây áo hội tiên rồng

  Cầu xin mẹ về đầu cầu giải yếm

  Đón bạn con lên trời!

   

  Nam mô cha ơi

  Xin cha cưỡi thuyền cỏ mật

  Về lại bến quê Sông Cái Mỉm Cười  

  Nâng giắt bạn con hoảng hơ ngơ ngác

  Trước miền cực lạc hóa thân

   

  Này Bạn Văn

  Bồ nặng lắm rồi đừng quẩy thêm chữ nữa

  Xin thương cầu giải yếm mẹ tôi

  Xin thương thuyền cỏ mật cha tôi

   

  Này Bạn Văn

  Xác gửi lại

  Các con anh không quên ngày giỗ bố

  Xác còn thọ năm mươi lần giỗ nữa

   

  Này Bạn Văn

  Xin uống cùng tôi ly rượu tiễn

  Xác thế là xong tình không hứa

  Làm sao níu hồn trong mãi nhớ thương

   

  Nam mô mẹ ơi

  Bạn con về trời quẩy hai bồ chữ

  Gia tài duy nhất được mang theo

  Xin mẹ giúp bạn con gieo chữ vào trời

  Để chữ thành hoa nắng

  Để chữ thành mưa rơi…

   

  Nam mô cha ơi

  Hai bồ chữ bạn con là hai bồ thóc

  Xin cha giúp bạn con trộn thóc với phù sa

  Chia đều khắp thuyền cỏ mật

  Dọc triền sông gieo vãi hát ca

  Để chữ vàng đồng lúa chín

  Để chữ xanh nương tầm tang

   

  Này bạn văn

  Chia ly này cớ chi buồn nhỉ?

  Chừng nào còn dãi nắng dầm mưa

  Chừng nào còn ăn còn mặc

  Là còn nhớ nghĩ về nhau 

  Phù hộ tình trường sinh nhé!

   

  Sài Gòn, tháng Tư năm 2011.

  NNB.

  Rút từ: Hoài Anh và đồng nghiệp. Triệu Xuân sưu tập, tuyển chọn. NXB Văn học sắp phát hành.

  www.trieuxuan.info

   

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits49,950,317

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...