Search

Access times

 • Total visits45,851,220

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Nguyễn Quang Thiều

Nguyễn Quang Thiều

Sinh ngày 13 tháng 3 năm 1957. Quê quán: Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội). Thường trú tai Hà Đông, Hà Nội. Tốt nghiệp đại học ở Cuba, từng làm việc trong ngành công an, Tuần báo Văn nghệ. Hội viên Hội Nhà văn VN từ 1991. Ủy viên BCH Hội Nhà văn khóa 8, khóa 9. Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN, khóa 9. Từ tháng 6-2017, kiêm nhiệm Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Hội Nhà văn.

Tác phẩm chính: Thơ: Ngôi nhà tuổi 17 (1990); Sự mất ngủ của lửa (1992); Những người lính của làng (1994); Những người đàn bà gánh nước sông (1995). Văn: Cỏ hoang (tiểu thuyết, 1990); Vòng nguyệt quế cô đơn (tiểu thuyết, 1991); Tiếng gọi tình yêu (tiểu thuyết, 1992); Người đàn bà tóc trắng (tập truyện ngắn, 1993); Kẻ ám sát cánh đồng (tiểu thuyết, 1995); Đứa con của hai dòng họ (tập truyện ngắn, 1996). Dịch thuật: Chó Dingô (dịch chung, 1992); Khoảng thời gian không ngủ (dịch chung, 1995); Nhịp điệu châu thổ (thơ, 1997); Bài ca những con chim đêm (thơ, 1999); Bí mật hồ cá thần (truyện thiếu nhi, 2000); Con quỷ gỗ (truyện thiếu nhi, 2002); Năm nhà thơ Hàn Quốc (dịch 2003); Người nhìn thấy trăng thật (truyện ngắn, 2003); Ngọn núi bà già mù (2004).

Giải thưởng văn học: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam với tập thơ Sự mất ngủ của lửa.

The author's creations

Search

Access times

 • Total visits45,851,220

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...