Search

Access times

 • Total visits44,540,534

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Sinh ngày 05-08-1953 tại Bà Rịa. Quê quán: Huế. Hội viên Hội Nhà văn từ 1996. Tốt nghiệp đạo diễn sân khấu tại trường Sân khấu và điện ảnh TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm: đã in một số tập truyện ngắn, truyện dài, viết và dựng nhiều vở kịch.

Search

Access times

 • Total visits44,540,536

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...