Search

Access times

 • Total visits46,005,375

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Nguyễn Trường

Nguyễn Trường

Tên khai sinh: Nguyễn Xuân Trường. Sinh ngày 02-04-1959. Quê quán: Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa. Hội viên Hội Nhà văn từ 1993.

 

1974, nhập ngũ, vào chiến trường Nam Bộ. 1981, làm việc tại Hội Văn Nghệ Long An. 1993, học Trường Viết văn Nguyễn Du. Từ 1998, làm việc tại Chi nhánh phía nam Nhà xuất bản Thanh niên. Hiện sống tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

 

Tác phẩm:

 

Hơn cả tình yêu, tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn, 1990

 

Mộng đế vương, tiểu thuyết, NXB Phụ nữ, 1992

Qua cơn giông bão, tiểu thuyết, NXB Long An, 1993

 

Thiên nhãn, tập truyện ngắn, NXB Văn học, 1996

 

Văn hóa văn học, một hướng nhìn, tiểu luận, NXB Thanh Niên, 1999

 

Tâm linh, tiểu thuyết, NXB Thanh Niên, 2003

 

Đi qua thời áo trắng, tiểu thuyết, NXB Thanh Niên, 2004

Search

Access times

 • Total visits46,005,375

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...