Search

Access times

 • Total visits44,568,402

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Composed material

Petrus Key và Petrus Ký - Chuyện một lá thư mạo danh Trương Vĩnh Ký vào thế kỷ 19

Tư liệu sưu tầm

 • Thursday, 13:07 Day 27/09/2018
 •  

  Tác giả: Phan Đào Nguyên

  Trong một thời gian dài hơn hai mươi năm, từ khi nhà văn Nguyên Vũ tức sử gia Vũ Ngự Chiêu

  tuyên bố đã tìm ra một lá thư do chính Petrus Trương Vĩnh Ký (“Petrus Ký”) viết, bằng tiếng

  Pháp, với chữ ký là Petrus Key (“lá thư Petrus Key"), nhằm cầu khẩn quân Pháp đến giải cứu

  cho những người An Nam theo đạo Thiên Chúa ở Nam Kỳ, mỗi khi có bất cứ một nghiên cứu

  mới nào về Petrus Ký thì lá thư này lại được nhắc đến, như là một phần phải có trong cuộc đời

  Petrus Ký. Tùy theo trường hợp và quan điểm của tác giả, nó có thể được dùng để chứng

  minh rằng Petrus Ký đã “bán nước”, đã “góp phần trong cuộc xâm lăng Việt Nam của Pháp”,

  hay ít nữa, cũng là một lỗi lầm thời còn trẻ của ông. Nhưng điều chắc chắn là lá thư Petrus Key

  đã được gắn liền với bất kỳ nghiên cứu mới nào về Petrus Ký trong thời gian gần đây, cho dù

  tác giả của bài nghiên cứu không hề nhắc đến nó đi nữa…

  Đọc toàn bài qua file đình kèm: PhanDaoNguyen_ThuMaoDanhPetrusKy.pdf (774 Tải về)

  viet-studies

   

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits44,568,402

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...