Search

Access times

 • Total visits49,568,538

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Phạm Ngọc Hiền

Phạm Ngọc Hiền

Sinh năm 1971, tại Tuy Hòa Tây, Phú Yên.

Tiến sĩ, giảng viên Văn học, khoa Sư phạm Khoa học Xã hội trường Đại học Sài Gòn.

Đã in nhiều bài thuộc các thể loại nghiên cứu, phê bình, thơ, truyện... đăng trên các báo trung ương và địa phương.

Địa chỉ email: phamngochien.com@gmail.com

 

Tác phẩm:

Nhớ mùa thu đã xa" (thơ)- NXB Văn hóa thông tin, 2002,

Những nẻo đường văn chương (phê bình) - NXB Văn Nghệ, 2007 (đoạt giải C của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật toàn quốc năm 2007)

Tiểu thuyết Việt Nam 1945 – 1975 (tiểu thuyết cách mạng xuất bản ở miền Bắc), Chuyên luận – NXB Văn học, 2010.

Biên soạn sách tham khảo, luyện thi Đại học và in chung trong nhiều tuyển tập.

 

 

The author's creations

Search

Access times

 • Total visits49,568,539

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...