Search

Access times

 • Total visits49,594,491

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Sương Nguyệt Minh

Sương Nguyệt Minh

Tên khai sinh: Nguyễn Ngọc Sơn.

Bút danh khác: Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Yên Mô. Sinh ngày 15-9-1958 tại Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình. Tháng 2-1975 gia nhập Quân đội, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia chống bọn diệt chủng, đến năm 1980 về nước. Từ 1-1998, Biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 2002.

Tác phẩm chính: Đêm làng Trọng Nhân. Tập truyện ngắn, 1998; Người ở bến sông Châu. Tập truyện ngắn, 2001; Trong cơn đại hồng thủy. Bút ký, 2002; Đi qua đồng chiều. Tập truyện ngắn, 2005; Dị hương. Tập truyện ngắn. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt nam, 2010.

 

 

 

 

 

Search

Access times

 • Total visits49,594,493

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...