Search

Access times

 • Total visits49,566,969

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Novel

 • Thuận Thiên Lý Công Uẩn
 • Mê Linh tụ nghĩa
 • Đất Thang mộc II - Sứ mệnh phù Lê
  • Đất Thang mộc II - Sứ mệnh phù Lê

   Tuesday, 15:27 Day 09/06/2009

   Đất Thang mộc III- Sứ mệnh phù Lê là Quyển 7 trong bộ Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.

 • Đất thang mộc
  • Đất thang mộc

   Friday, 15:25 Day 24/04/2009

   Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê. Trung thần nhà Lê là Hữu điện tiền đô chỉ huy sứ An Thành hầu Nguyễn Kim lánh sang Ai Lao dấy binh khôi phục nhà Lê. Ông tìm con cháu nhà Lê là Lê Ninh, tức Chúa Chổm, con vua Chiêu Tông, về lập làm vua, tức vua Nguyên Hòa, sau là Lê Trang Tông. Được Trịnh Kiểm, Vũ sư Thước và các tướng giúp đỡ, Nguyễn Kim đem quân về đóng ở Thanh Hoa, đánh nhau với quân Mạc. Khi tiến quân ra Yên Mô (nay thuộc Ninh Bình), Nguyễn Kim bị hàng tướng Mạc là Dương Chấp Nhất đánh thuốc độc chết. Dù bị Trịnh Kiểm nghi ngờ, chèn ép, Vũ sư Thước vẫn ủng hộ Trịnh Kiểm lên làm người đứng đầu quân đội, đồng lòng phù Lê diệt Mạc.  

  • Thursday, 08:54 Day 05/08/2021

  • Thursday, 17:06 Day 10/12/2020

  • Friday, 10:54 Day 11/12/2020

 • Chim gọi nắng
  • Chim gọi nắng

   Wednesday, 15:35 Day 25/07/2012

   Tác phẩm viết về Liệt sỹ Nguyễn Thị Minh Khai, in trong Tuyển tập truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.

 • Vua Minh Mạng
  • Vua Minh Mạng

   Wednesday, 15:32 Day 25/03/2009

   Từ hôm nay, theo yêu cầu của nhiều quý bạn đọc,  www.trieuxuan.info sẽ lần lượt post Tuyển tập Truyện lịch sử của nhà văn Hoài Anh, gồm 20 tập. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006. Mở đầu là tập 10 mang tên Vua Minh Mạng.

  Search

  Access times

  • Total visits49,566,970

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...