Search

Access times

 • Total visits45,807,576

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Trần Bảo Hưng

Trần Bảo Hưng

Bút danh khác: Huỳnh Bảo Trân. Họ và tên khai sinh: Trần Bảo Hưng. Sinh ngày 26 – 6 - 1948. Quê quán: Yên Dương, Ý Yên, Nam Định. Hiện thường trú tại: 66 Bà Triệu, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn từ năm 1994.

Năm 1966 tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, về công tác ở Thông tấn xã Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Văn học nghệ thuật Việt Nam. Từ năm 1984 chuyên làm báo, tham gia Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, khoá 6.

Tác phẩm: Hát Dô, hát chèo tàu (viết chung, 1978), Chuyện dân gian sưu tầm ở Hải Hưng (viết chung, 1983), Bài ca Điện Biên (tập thơ sưu tầm, tuyển chọn giới thiệu, 1984), Thai nghén tác phẩm (viết chung, 1995); Tác phẩm và dư luận (in chung, 1998).

Giải thưởng: Tặng thưởng về lý luận phê bình do tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1978 và 1986.

 

Search

Access times

 • Total visits45,807,577

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...