Search

Access times

 • Total visits44,434,206

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Articles

Triệu Xuân ở Hòa Bình

Triệu Xuân

 • Tuesday, 04:29 Day 16/10/2012
 • Nhấn chuột vô đây để đọc về Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

   

  Đây là lần thứ ba TX đến Thủy điện Hòa Bình. Lần đầu khi lắp đặt xong tổ máy số 1. Lần thứ hai khi khánh thành nhà máy, và hôm nay, 11-10-2012.

  Trong đường hầm lắp đặt 8 tổ máy.

  Cuộc sống ven hồ Thủy điện Hòa Bình

  Thưởng thức cá quất đá, cá da trơn, nặng 7,2 Kg tại một nhà hàng cạnh Công trình thủy điện Hòa Bình.

  www.trieuxuan.info

   

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits44,434,206

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...