Search

Access times

 • Total visits42,832,591

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Trương Chính

Chuyên giảng dạy và dịch Văn học Trung Quốc. Tên thật Bùi Trương Chính. Sinh ngày 16-8-1918 trong một gia đình trung lưu Nho học. Quê quán: Can Lộc, Hà Tĩnh. Học ở Vinh và Hà Nội. Tự học chữ Hán từ 1940. 1942 có bằng Tú tài. Từng làm Tham tá công chính ở Huế. Sau cách mạng Tháng Tám, công tác ngành công chính ở Vinh rồi Việt Bắc. 1952-1956 học và làm việc tại Khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc. 1956 – 1959, làm việc ở Ban tu thư Bộ Giáo dục. 1957, cùng 6 người khác: Lê Thước, Hoàng Ngọc Phách, Vũ Đình Liên, Huỳnh Lý, Lê Trí Viễn, Đỗ Đức Hiểu, thành lập Nhóm Lê Quý Đôn.Từ 1959, giảng dạy tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Nghỉ hưu từ 1979. 1980 được phong Phó Giáo sư.

 

Tác phẩm: Đã xuất bản nhiều tác phẩm riêng và chung. Tác phẩm dịch: Gào thét, Bàng hoàng, Chuyện cũ viết lạiTạp văn của Lỗ Tấn, Nửa đêm của Mao Thuẫn, Tường Lạc đà của Lão Xá, Ông giáo Chi của Diệp Thánh Đào (những tác phẩm văn học thời Ngũ Tứ Trung Quốc)… Ngoài ra, cùng đồng nghiệp dịch nhiều tác phẩm khác.

 

Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2000.

 

 

 

 

Search

Access times

 • Total visits42,832,592

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...