Search

Access times

 • Total visits44,611,082

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

New book

Văn học Việt Nam nơi miền đất mới

 • Tuesday, 10:24 Day 02/09/2008
 • Đây là bộ sách có giá trị lớn về văn học sử, trình bày diện mạo của văn học Việt Nam từ Quảng Bình (miền đất mới khai phá, từ khi chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuận Hóa tháng 2-1558) trở vào đến cực Nam tổ quốc. Những sách mà tác giả trích dẫn được xuất bản trước năm 1975 tại Huế và Sài Gòn.

  Văn học Việt Nam phát triển trong một hành trình dài kể từ buổi bình minh mở cõi của tiền nhân ta, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của văn học Đàng Trong.

  Sự đóng góp nhiều mặt của Văn học Việt Nam nơi miền đất mới khiến nó trở thành một bộ phận không thề thiếu đối với văn học Việt Nam; chính nó đã góp phần làng sáng giá cho văn học sử dân tộc. Nó hiện hữu, tỏa sáng hồn tinh dân tộc tràn đầy như vậy, nhưng từ lâu nay vẫn chưa có một công trình nào có thể "khởi phát" cho khoảng trống đó.

  Công trình này là một phác đồ nhằm vẽ lại đường đi của hơn 500 năm văn học khởi đi từ "Ngọa long cương vãn, Nguyễn triều khai quốc công nghiệp diễn chí, Ô châu cận lục, Song Tinh bất dạ, Sãi Vãi, Hoài Nam khúc..." đến các tác phẩm của những nhà văn có mặt tới những năm cuối thế kỷ XX.

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits44,611,084

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...