Search

Access times

 • Total visits44,380,174

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Võ Quê

Bút danh khác: Sao Khuê, Quỳ Lê. Sinh ngày 07.03.1948. Quê quán: An Truyền (Làng Chuồn), Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. ĐT: 0913 408 618 - 01222 648 047. Hiện là Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Ca Huế thuộc Trung Tâm Văn Hóa Huế. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

- Từ tháng 01/1971 - 04/1972: Ban Cán sự Sinh viên Học sinh Huế.

- Từ tháng 04/1972 - 03/1973: Bị tù Côn Đảo.

- Tháng 09/1973: Thoát ly lên Chiến khu Thừa Thiên Huế.

- Tháng 12/1973: Ra Hà Nội.

- Tháng 8/ 1974: Điều dưỡng tại Nam Khê Sơn, Quế Lâm, Trung Quốc

- Tháng 1/ 1974- 04/1975: Dự lớp bồi dưỡng viết văn khóa VII tại Quảng Bá, Hà Nội do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

- Từ tháng 05/1975 - 12/1976: Cán bộ Ban Tuyên Huấn Thành Ủy Huế.

- Từ tháng 01/1977 đến 2010: Bí thư Chi đoàn, cán bộ Hội, Chánh Văn phòng Hội, Đại biểu HĐND thành phố Huế khóa II (1977-1979) và khóa III (1979-1981), Đại biểu HĐND Tỉnh Bình Trị Thiên khóa II (1989-1994), Đại biểu HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế khóa IV (1999-2004), khóa V (2004-2011), Chủ tịch Công đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTQ LHCHVHNT Việt Nam. Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế (1998-2005), Ủy viên UBMTTQVN Thừa Thiên Huế (1998-2009). Thành viên Ban Văn hóa Xã hội HĐND Thừa Thiên Huế (2004-2011).Trưởng ban công tác Liên chi hội Nhà văn Việt Nam khu vực Bắc miền Trung (2005 - 2010).

- Đã cùng CLB Ca Huế lưu diễn tại các nơi: Mỹ (1995), Hồng Kông (1996), Đài Loan (1998), Hàn Quốc (2007)...

Tác phẩm:

Ngựa Ca (tập thơ in chung Trần Dzạ Lữ, Trần Bản Thiểm, Trần Tịnh Yên, Hoa Đêm (1969); Chị Sáu (truyện ngắn, 1971); Giọt Máu Ta Một Biển Hòa Bình (kịch thơ, 1971); Nguồn Mạch Mới (thơ in chung Thái Ngọc San, 1971); Nhờ Ơn Cây Lúa Lúa Ơi (thơ thiếu nhi Đối Diện ấn hành 1975); Ngợi Ca (thơ, Hội LHVHNT Thừa Thiên Huế 1993); Mười Thương Em Bé (thơ, Hội LHVHNT Thừa Thiên Huế 1993); Khúc Tri Âm (Lời ca Huế, NXB Thuận Hóa 2000); Thơ Một Thuở Xuống Đường (tập thơ , NXB Thuận Hóa 2001); Lửa Đường Phố (hồi ký, NXB Thuận Hóa 2003); Hoa & Phong Vị Huế (tập thơ NXB Thuận Hóa 2010); Ngược Xuôi thế Sự (tập thơ NXB Văn Học 2011); Côn Đảo ( thơ Võ Quê và ký họa của Đặng Mậu Triết, NXB Văn Học 2011); Tập thơ song ngữ Việt Anh Lời biết ơn ngọn lửa, (NXB Thuận Hóa 2012); Lời ca Huế, biên soạn sưu tầm, (NXB Thuận Hóa 2013), Xôi Chuông, tản văn, (NXB Văn Học 2013).

Search

Access times

 • Total visits44,380,174

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...