Search

Access times

 • Total visits45,867,832

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Vũ Thị Tuyết Nhung

Vũ Thị Tuyết Nhung

Sinh năm Đinh Dậu, ngày 23-09-1957, tại Hà Nội.

Học trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Nhà báo. Từng làm việc tại Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội; Kênh Truyền Hình Quốc Phòng Việt Nam.

Phó chủ nhiệm CLB nhà báo nữ Việt Nam của Hội Nhà báo VN.

Mobile: 091 321 94 47.

 

Search

Access times

 • Total visits45,867,832

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...