Search

Access times

 • Total visits41,694,800

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Vương Trí Nhàn

Vương Trí Nhàn

Họ và tên khai sinh: Vương Trí Nhàn. Sinh ngày 15 tháng 11 năm 1942.

 

Quê quán: Đông Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Hiện thường trú tại: quận Long Biên, Hà Nội.

 

Tác phẩm chính đã xuất bản: Sổ tay truyện ngắn (biên soạn, 1980); Những kiếp hoa dại (chân dung và phiếm luận, 1993); Những lời bàn về tiểu thuyết trong văn học Việt Nam (biên soạn, 1996); Cánh bướm và đóa hướng dương (phê bình, 1999); Buồn vui đời viết (sổ tay văn học, 1999); Cây bút đời người (chân dung văn học, 2002); Ngoài trời, lại có trời (phê bình và tiểu luận, 2003); Nhân nào quả ấy (phiếm luận, 2004).

 

Giải thưởng văn học: Giải B giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, năm 2003 cho tác phẩm Cây bút đời người.

 

 

The author's creations

Search

Access times

 • Total visits41,694,803

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...