Search

Access times

 • Total visits42,902,714

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Xuân Đài

Xuân Đài

Tân khai sinh: Lê Xuân Đài.

Sinh năm 1936, tại Vinh. Quê quán: Làng Xa Lang, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Làm báo, viết văn. Nghỉ hưu tại Tp Hồ Chí Minh.

15 tuổi nghỉ học, từng làm đủ nghề... đi Thanh niên xung phong ở Lào Cai, Tây Bắc, Việt Bắc...

Năm 1961-62, học lớp Báo chí khóa 1. Làm báo Việt Nam Độc lập, khu Tự trị Việt Bắc; Tạp chí Dân tộc của Ủy ban dân tộc Trung ương. Sau về Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyển vào sống tại TP Hồ Chí Minh, rồi nghỉ hưu.

Đã xuất bản nhiều tác phẩm tryện và thơ: Tuổi nhỏ Hoàng Văn Thụ; Tuổi thơ kiếm sống; Hai người đàn ông và người đàn bà ở phố Hàng Đào; Ba người trong hẻm đuôi voi; Chuyện cà kê...

Search

Access times

 • Total visits42,902,714

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...