Tìm kiếm

Lượt truy cập

 • Tổng truy cập46,123,847

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

   

  Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

  *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

  ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

  Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

  Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

  WELCOME TO ARITA RIVERA

  Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

  The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

  Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

  Enjoy life, enjoy Arita experience!

  http://aritarivera.com/

Tư liệu sáng tác

Máu ghét cái mới, ghét Phương Tây?!

Tư liệu sưu tầm

 • Thứ ba, 09:55 Ngày 25/05/2021
 • Cái gì cũng có Gène, có máu. Cứ đọc lại sẽ thấy hóa ra "máu" ghét cái mới, ghét hiện đại, ghét phương Tây, ghét nghệ thuật lãng mạn và trừu tượng được truyền lại từ đồng chí V.I. Lê nin vĩ đại muôn vàn kính yêu của chúng ta:

  1.

   “Nếu một vật là đẹp thì cần phải giữ gìn nó. Lấy nó làm mẫu mực, phỏng theo nó, dẫu nó có cũ đi nữa. Tại sao lại ngoảnh mặt đi không muốn nhìn một vật thật sự là đẹp,  tại sao lại không lấy nó làm xuất phát điểm của bước tiến triển tương lai chỉ vì sự vât ấy đã cũ? Tại sao lại tôn thờ tất cả những cái gì “mới” như một vị thần linh mà người ta sẽ vâng theo chỉ vì nó mới? Thật là ngu xuẩn, hoàn toàn ngu xuẩn. Trong chỗ đó ta thấy những sự giải dối, về nghệ thuật,  và có lẽ là vô ý thức mà người ta đã quá tôn sùng cái “môt” nghệ thuật đang ngự trị ở phương Tây. Chúng tôi là những người cách mạng tốt,  nhưng tôi không hiểu tại sao ở chúng tôi người ta lại phải tỏ ra rằng mình  cũng có một trình độ chẳng kém gì nền  văn hóa hiện đại. Về phần tôi, tôi có can đảm tự nhận mình là “dã man”. Tôi không làm sao có thể xem các  tác  phẩm của phái biểu hiện chủ nghĩa, của phái vị lai chủ nghĩa, của phái lập thể chủ nghĩa và  của nhiều thứ chủ nghĩa khác nữa, là biểu hiện cao nhất của tài năng nghệ thuật được. Tôi không hiểu được những tác phẩm đó. Các tác phẩm đó không làm tôi thích thú một chút nào cả”

  (Lênin. Bàn về văn học và nghệ thuật. NXB Sự thật, Hà Nội, 1960, tr. 230-231)

  2.

   “Hiện nay chúng ta có thấy vài thứ văn học như: tự nhiên chủ nghĩa (naturalisme), tượng trưng chủ nghĩa (symbolisme), duy mỹ chủ nghĩa (esthétism). Các thứ văn học này đối với sự tiến hóa của nhân sinh không có một cái khuynh hướng gì minh bạch cả. Như chúng ta đã biết thì những thứ văn học "bông lông" ấy chẳng qua là những sản vật của nền kinh tế đã đình trệ và gần biến tướng đó thôi. Thứ văn học lãng mạn trái với tiến hóa đã cố nhiên, chớ những thứ văn học "bông lông" kia cũng không thích hợp gì với sự nhu cầu của đại đa số quần chúng”.

  (Hải Triều - Sự tiến hoá của văn học và sự tiến hoá của nhân sinh/ Báo Đông Phương, số 872, ngày 12-8-1933 và số 873, ngày 19-8-1933

  3.

  “II. Công việc phải làm:

  a. tranh đấu về học thuật, tư tưởng (đánh tan những quan niệm sai lầm của triết học Âu, Á có ít nhiều ảnh hưởng tai hại ở ta; triết học Khổng, Mạnh, Đê-các-tơ (Descartes), Béc-son (Bergson), Căng (Kant), Nít-sờ (Nietzsche), v.v...; làm cho thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử thắng.

  b. tranh đấu về tông phái văn nghệ (chống chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa tự nhiên, chủ nghĩa tượng trưng v.v... làm cho xu hướng tả thực xã hội chủ nghĩa thắng)”.

  (“Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943)/ Tạp chí Tiên phong, cơ quan của Hội Văn hóa Cứu quốc VN, số 1 (10.11.1945), in lại trong Sưu tập trọn bộ "Tiên phong" 1945-1946, tạp chí của Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam. Lại Nguyên Ân và Hữu Nhuận sưu tầm, tập 1 (1945). Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, 1996, tr. 32-35.

  Facebook Khac Hoa La ngày 25-05-2021

  Tìm kiếm

  Lượt truy cập

  • Tổng truy cập46,123,847

  Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

    

   Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

   *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

  Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

   ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

   Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

   Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

   WELCOME TO ARITA RIVERA

   Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

   The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

   Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

   Enjoy life, enjoy Arita experience!

   http://aritarivera.com/